Archiwa tagu: prezes

Kurier z Warszawy, konwojent, straż pożarna, czyli przypadki prezesów

Przyczyny wygaśnięcia mandatu piastuna spółki (upływ kadencji, odwołanie, rezygnacja, śmierć) to materia prawa. Natomiast okoliczności towarzyszące odwołaniu lub rezygnacji to materia obyczajów i kultury. Często złych obyczajów i braku kultury. Dotyczy to także spółek notowanych na GPW. Oto wybrane przykłady form pożegnania prezesa zarządu.

KURIER Z WARSZAWY. Rada nadzorcza nie zawsze spotyka się w spółce. Niekiedy sprawuje ona nadzór zaoczny, na dystans. Siedziba spółki mieści się gdzieś w Polsce. W skład rady wchodzą osoby wskazane przez inwestorów, w większości zamieszkałe i zatrudnione w Warszawie. Tam przeto, dla ich wygody, rada odbywa swoje posiedzenia. Czasem zaprasza na nie prezesa spółki i członków zarządu, lecz zdarza się niekiedy, że rada zostaje zwołana poufnie, bez wiedzy zarządu, i spotyka się we własnym tylko gronie, by podjąć uchwałę o odwołaniu prezesa spółki i czasowym oddelegowaniu na jego stanowisko kogoś ze składu rady. Uchwałę rady (czyli wyrok na prezesa piastującego funkcję przez wiele lat) dostarcza do spółki kurier z Warszawy. Prezes nie wie o zwołaniu rady, nie spodziewa się niczego złego, uchwała o odwołaniu ze skutkiem natychmiastowym dla niego zaskoczeniem. Zdarzają się jednak sytuacje odwoływania prezesa w okolicznościach bardzie dramatycznych.

KONWOJENT. Rada nadzorcza odkrywa, że zarząd popełnił nadużycie. Zarząd sprawę bagatelizuje, odpiera stawiane mu zarzuty. Rada zbiera się w siedzibie spółki i odwołuje pełny skład zarządu, w trybie dyscyplinarnym rozwiązując umowy o pracę z jego członkami. Przewodniczący rady wydaje prezesowi i jego kolegom z zarządu polecenie opuszczenia siedziby spółki, przyznaje im na to pół godziny i wyznacza członków rady nadzorczej mających konwojować poszczególnych członków zarządu do ich gabinetów, tam nadzorować pakowanie przez zwolnionych przedmiotów osobistych, po czym wyprowadzić byłych już członków zarządu z pomieszczeń spółki. Do nadużycia rzeczywiście doszło, ale sprawa miała jasny podtekst: przewodniczący rady – prezes firmy, która niedawno nabyła większość udziałów w spółce – był zainteresowany zakończeniem współpracy z zarządem, a zarząd mu to wydatnie ułatwił.

STRAŻ POŻARNA. Spółka od lat ma trudności, regularnie ponosi znaczne straty, utrzymuje się ze sprzedaży składników majątku. W radzie nadzorczej panuje różnica zdań na temat przyszłości spółki, w tym racji jej istnienia. W dniu, w którym zbiera się rada, dochodzi do niej wiadomość, że zarząd obiecał załodze podwyżki wynagrodzeń (umotywowane argumentem, że „podwyżek dawno nie było”). Pracownicy obawiają się, że rada będzie chciała wymóc na zarządzie odwołanie obietnicy, bądź odsunięcie terminu jej spełnienia w nieokreśloną przyszłość, wobec czego ogłaszają pogotowie strajkowe i zbierają się tłumnie na majdanie pośród fabrycznych zabudowań; rzecz działa się w wielkiej rzeźni, załoga uzbroiła się w topory i paralizatory. Rada zgodnie odwołuje zarząd i deleguje przewodniczącego do czasowego pełnienia funkcji prezesa zarządu. Jedyne wyjście z budynku wiedzie na majdan; członkowie zarządu obawiają się kontaktu z pracownikami rozjuszonymi wiadomością, że podwyżek nie będzie, wobec czego uchodzą po drabinie podstawionej z ulicy przez straż pożarną. Byłem tam, ale nie wiem, jak nakłoniono straż do pomocy w ewakuacji zarządu…

NIESPODZIEWANA WIZYTA. Wiele wskazuje, że spółka odnosi na polskim rynku oszołamiający sukces. Prezes wraca z Londynu, gdzie składał w centrali grupy kapitałowej rutynową wizytę „ad limina apostolorum”. Nazajutrz prowadzi posiedzenie zarządu; ku jego zdumieniu zjawia się na nim jego przełożony, z którym pożegnał się dopiero co, popołudniem poprzedniego dnia. Londyńczyk przyleciał do Warszawy porannym samolotem, do spółki zajechał taksówką (zazwyczaj był odbierany firmową limuzyną) i grzecznie poprosił prezesa o pilne złożenie rezygnacji „z powodów osobistych”. Który to prezes tak uczynił, by nie ryzykować utraty odprawy. Do dzisiaj nie wiem, co poszło nie tak. Wspomniany prezes też nie wie.

TRAMWAJ ZWANY POŻEGNANIEM. Nie ma wymogu uzasadniania decyzji o odwołaniu członka zarządu lub rady nadzorczej. Nie ma także wymogu ujawniania prawdziwych powodów rezygnacji (acz jeżeli rezygnacja narazi spółkę na szkodę, składający ją może ponieść odpowiedzialność). Dlatego najczęściej rezygnacje motywowane są tajemniczymi powodami osobistymi. Ambitni menedżerowie wolą jednak ogłaszać rynkowi, że odchodzą, gdyż spełnili swoją misję. Zamiast dojechać do walnego zgromadzenia, które zakończy kadencję, by na nim poddać się ocenie akcjonariuszy, wyskakują ze spółki (najczęściej pod presją dominującego akcjonariusza) w przypadkowym momencie, byle zachować odprawę – bo twarz już niekoniecznie. Bądź po prostu są ze spółki wypychani. Misji nie spełnia się przecież w dowolną środę w południe.
Była piosenka o cysorzu. Nikt nie śpiewa „Dobrze, dobrze być prezesem”. Albowiem czasem wcale nie jest dobrze…

Czytaj także (między innymi):
2001.01.22 Mroczny powód rezygnacji
2001.12.03 Odwołanie na puszczy
2004.11.08 Tramwaj zwany pożegnaniem
2013.03.15 Prezesi odchodzą znienacka
2015.05.31 Czuj się odwołany!

Czuj się odwołany!

Nie znają dnia ni godziny. Codziennie czują się odwoływani. Powodem stresu nie jest dla nich praca, odpowiedzialna i trudna, ale ryzyko jej nagłej utraty. Nie jest to – jak się uważa – fatum ciążące wyłącznie na menedżerach spółek z udziałem Skarbu Państwa, prezesi innych spółek także tracą stanowiska nagle i z niewiadomych przyczyn – czasem równie niewiadomych, jak przyczyny powołania ich na funkcję. Jak mamy uwierzyć w rynek, w notowane na nim spółki, w sens powierzania im naszych pieniędzy, skoro nominacje menedżerów i ich denominacje spowite są mrocznymi sekretami?

Nastrój niepokoju jest podsycany przez media. Wiadomo: odwołanie menedżera lub jego rezygnacja to zawsze chwytliwy temat, można go pociągnąć nawet przez kilka dni. Menedżerowie długo trwający na posadzie budzą zniecierpliwienie. Po zmianie koalicji dysponującej większością parlamentarną często dzwonili do mnie dziennikarze z pytaniem, którzy prezesi zostaną „odstrzeleni” jako pierwsi. Menedżer budujący wartość spółki to temat mniej atrakcyjny niż menedżer do odstrzału. A właśnie zanosi się na wielkie polowanie, medialna nagonka już rusza.

Ostatnio nieoczekiwanie zdenominowano (czyli odwołano) prezesa jednego z banków. Do niedawna uważano banki za instytucje zaufania publicznego… Pechowy Bank Ochrony Środowiska często padał ofiarą niewłaściwych praktyk corporate governance. Tracił na inicjowanych przez jednego z menedżerów (później wpływowego polityka) niejasnych operacjach z wierzytelnościami. Niesławnej pamięci minister środowiska przepchnął do rady banku, a później do zarządu, swoją totumfacką z administracji domów mieszkalnych. Kredyt Bank próbował przejąć BOŚ nieeleganckimi metodami, ten zaś bronił się podobnie. Bank repolonizowano wyganiając zeń szwedzkiego inwestora; co na tym zyskaliśmy? Sergiusza Najara wyrzucono z fotela prezesa i – bez jasnych ku temu powodów – pozbawiono absolutorium, by utrudnić mu powrót do bankowości. Później o banku przycichło. Do teraz.

Przed kilkunastu laty ukazało się w Polsce tłumaczenie książki napisanej jeszcze dziesięć lat wcześniej, jednej z pierwszych na naszym rynku traktujących o corporate governance. Napisałem notkę recenzyjną, książkę umiarkowanie pochwaliłem, zganiłem tłumacza i wydawnictwo – za to, że odgrzało nieświeży już kotlet, bo książka była i z innej epoki, i z innego świata. Nie wspomniałem o drobiazgu, który mnie niezmiernie zirytował – cytowanej w książce wypowiedzi jednego z niezarządzających członków rady dyrektorów: „Kiedy wchodzisz do rady, wręczasz prezesowi niedatowany, podpisany wniosek o dymisję”.

Oczywiście członek rady dyrektorów (a także rady nadzorczej) nie składa „wniosku o dymisję”. Składa on rezygnację. Wniosek można przyjąć lub odrzucić, rezygnacja skutkuje tak samo jak odwołanie lub śmierć. Lecz to tylko nieporozumienie. Mnie zirytowało założenie, że o członkostwie dyrektora w radzie miałby decydować szef zarządu. To rozwiązanie niezgodne z prawem, przy tym niemoralne: nie po to akcjonariusze wybierają radę, by los jej członków zawisł na prezesie. Stabilizacja członkostwa jest szczególnie ważna w przypadku członków niezależnych. Byłby to także archaizm, takich rozwiązań zapewne już nikt nie stosuje. Wręczenie komukolwiek podpisanego, niedatowanego oświadczenia o rezygnacji spowoduje, że składający takie oświadczenie musiałby liczyć się z tym, iż w każdej chwili jego rezygnacja może wejść w życie, o czym nieszczęśnik zapewne dowie się po fakcie. Z gazet.

Przypominam tę niefortunną wypowiedź, ponieważ szykujący się do władzy (już jest w ogródku, już wita się z gąską) szef jednej z dużych partii politycznych złożył zaskakujące oświadczenie: „Premier powinien złożyć u prezydenta dymisję bez daty”. Propozycja jest niekonstytucyjna i również niemoralna. W tym przypadku nie chodzi o corporate governance, a o governance w państwie, o sposób sprawowania w nim władztwa. Od tego władztwa zależy też jakość rynku kapitałowego, a od rynku – pomyślność pokoleń. Przeto o tym prezesie także napiszę, że jest on przeżytkiem z innej epoki, z innego świata. Zasłużył już na status praprezesa, może czas by poczuł się odwołany?

Czytaj także:
2001.06.29 Zadania i wyzwania rad nadzorczych i ich członków w świecie i w Polsce

Stowarzyszenie Umarłych Prezesów

W Polsce prezesi odchodzą znienacka, przy akompaniamencie rozważań, czy spółka na tym straci, czy może jednak zyska. Czasem na wiadomość o dymisji lubianego przez rynek prezesa kurs akcji zanurkuje, jak płakały notowania BRE po dymisji Sławomira Lachowskiego. Niekiedy odejście prezesa nie wywiera wrażenia na kursie. Dzieje się tak w sytuacji, gdy prezes – co zdarza się rzadko – zawczasu zapowiedział, że w określonym, odległym terminie odejdzie ze stanowiska (modelowy przykład dał prezes Banku Zachodniego WBK Jacek Kseń). Dzieje się tak również wtedy, gdy akcjonariat uznaje, że na odejściu prezesa co najmniej spółka nie straci.

Lecz chodzi mi nie o to, co dzieje się z kursem akcji osieroconych spółek, a o to, co dzieje się z prezesem. Niektórzy po pewnym czasie obejmują inne stanowiska, znowu gdzieś prezesują lub wiceprezesują, odnosząc przy tym sukcesy. Ci, którzy zasłużyli na szacunek rynku, są zapraszani do pracy w radach nadzorczych. Inni znikają na zawsze w powszechnej niepamięci. To z myślą o nich ukułem powiedzonko o Stowarzyszeniu Umarłych Prezesów. Z pewnością niepoprawne politycznie i obyczajowo, ale akuratne. Bo nie wiadomo przecież, jak członkowie tego stowarzyszenia zawędrowali na swoje wysokie stanowiska, kto ich wypromował i dlaczego. Nie wiadomo także, dokąd i którędy powędrowali po zejściu ze szczytów – dość, że słuch po zaginął. Czasem bierze mnie ciekawość, co stało się z jakimś byłym prezesem, którego zapomniane już nazwisko odnalazłem w archiwalnych notatkach. Daremne wypytywanie o jego późniejsze losy, nikt ich nie zna, a niewielu w ogóle pamięta, że kiedyś taki osobnik przewinął się przez posady.

Polskim spółkom zdecydowanie brakuje dalekowzrocznej i przejrzystej polityki sukcesji. Szkodzi im to w trójnasób. Po pierwsze, prezesi odchodzą nie tylko z dnia na dzień, nawet z godziny na godzinę, co u nich samych, i w akcjonariacie, potęguje nastrój niepewności. Po drugie, brak starannie przygotowanego następstwa powoduje spore zamieszanie w procesie zarządzania. Po trzecie, w takich warunkach częściej dochodzi do przypadkowego obsadzania stanowisk w zarządzie, czyli kreuje się kandydatów na „umarłych”, zapomnianych menedżerów.

Członków stowarzyszenia pozostawiam w zasłużonym niebycie, natomiast zastanawiam się, dlaczego szkoły wyższe, tak lubujące się w prowadzeniu studiów w zakresie zarządzania, nie wykorzystują doświadczonych menedżerów, którzy dysponują już czasem, a nadto praktyczną jeszcze wiedzą. Zastanawiam się, dlaczego państwo nie sięga po najlepszych spośród byłych menedżerów, po osoby doświadczone w kontaktach międzynarodowych, obyte w świecie, znające języki, by powierzać im ambasadorstwo?

Nie kwestionuję kwalifikacji polskiego korpusu dyplomatycznego. Uważam jednak, że polskiej gospodarce brakuje skutecznej promocji uprawianej kanałami politycznymi i dyplomatycznymi. Nie mamy rodziny królewskiej, która roześle książęta po świecie, by promowały nasze firmy i ich interesy. Pomiędzy polityką a biznesem wzniesiono kiedyś kolczaste zasieki. Prezydent zajmuje się najwyższą racją stanu (poprzedni obrażał się na świat za kąśliwy tekst w trzeciorzędnym pisemku o nim, bracie i mamie). Ministrowie nie sprzedają w świecie polskich produktów i wynalazków, dyplomaci skrzętnie wypełniają instrukcje słane z centrali, by z godnością prostować nieścisłe wypowiedzi polityków na temat Polski, a także artykuły w dziennikach i biuletynach, biura radców handlowych zajmują się obsługą misji gospodarczych i targów. Brakuje stałej, systematycznej, kompetentnie prowadzonej działalności na rzecz polskiej gospodarki, w tym poszczególnych firm. Mogliby ją prowadzić znani menedżerowie, gdyby to ich wysyłano na placówki.

Polska dobiera ambasadorów spośród zawodowych dyplomatów, ale nie waha się sięgać poza ten krąg, na placówki wysyłano także uczonych lub znanych dziennikarzy (tu można wymienić Daniela Passenta, Krzysztofa Mroziewicza, Jarosława Gugałę). Proponuję rozważenie możliwości zatrudnienia w interesie kraju doświadczonych i szanowanych byłych menedżerów. Przydadzą się polskiej gospodarce, polskim firmom i produktom, naszym interesom handlowym. W wielu korporacjach i organizacjach międzynarodowych przenosi się na emeryturę osoby w wielu 62 lat lub zbliżonym – czyli ludzi o pełnej wciąż przydatności na stanowiska ambasadorów. Nie muszę wymieniać tu nazwisk, wystarczy rozejrzeć się po rynku.

Prezesura do kasacji?

Jedna ze spółek notowanych na rynku New Connect zadała sobie trud dokonania zmiany statutu polegającej na usunięciu z niego funkcji prezesa zarządu i przyjęciu zasady, że „członkowie zarządu prowadzą sprawy spółki samodzielnie; jednakże w przypadku, gdy przed podjęciem danej czynności choćby jeden z członków zarządu wyraził swój sprzeciw, dla dokonania takiej czynności konieczne jest podjęcie uchwały przez zarząd”. Takie rozwiązanie zbliża ustrój wspomnianej spółki, chociaż akcyjnej, do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod rządami Kodeksu handlowego z 1934 r. Lecz nawet w spółce akcyjnej funkcja prezesa zarządu nie jest obligatoryjna, jej zniesienie nie narusza porządku prawnego lub natury spółki, nie godzi też w niczyje interesy. Prawdopodobnie we wspomnianej spółce żaden z kilkorga znaczących akcjonariuszy nie chciał oddać innemu inicjatywy w zarządzaniu, a nie stać jej na wynajęcie zawodowego menedżera.

Odstępując od obsadzania funkcji prezesa zarządu, spółka zrezygnowała z kilku użytecznych instrumentów. Jednym z nich jest głos rozstrzygający, którym prezes może przesądzić o wyniku głosowania w sytuacji równej ilości głosów za uchwałą z jednej strony oraz przeciw i wstrzymujących się z drugiej. Oczywiście, głos rozstrzygający może zostać użyty tylko wtedy, gdy statut dopuszcza taką możliwość. Tylko przez prezesa zarządu (w radzie nadzorczej przez przewodniczącego), nigdy przez innego członka zarządu (lub rady), bez względu na to, czy funkcja prezesa (lub przewodniczącego) jest obsadzona, czy nie. I tylko wtedy, gdy statut znosi wymóg większości bezwzględnej, dopuszczając zwykłą.

Statut może przyznać prezesowi zarządu (lecz przewodniczącemu rady nadzorczej już nie) określone w nim uprawnienia w zakresie kierowania pracami zarządu. Kodeks nie zawiera katalogu takich uprawnień, a spółki rzadko wprowadzają do swoich statutów stosowne postanowienia, bo też statuty bywają sporządzane na jedno kopyto, według kiepskiego wzorca w komputerze kancelarii prawnej. Lecz można wskazać, że statutowe uprawnienia prezesa obejmują na przykład ustalanie i zmienianie porządku obrad, ograniczanie czasu wystąpień, decydowanie o osobach zaproszonych na posiedzenie zarządu, przydzielanie członkom zarządu spraw do załatwienia lub podział obowiązków między nich, decydowanie o kolejności załatwiania spraw, zarządzanie przerw i wznawianie obrad. Czyli wszystko w granicach zasady, że prezes nie jest przełożonym członków zarządu.

Statut może nawet uzależnić możliwość podjęcia przez zarząd uchwały od udziału prezesa w głosowaniu (przed czym stanowczo przestrzegam, ponieważ daje to prezesowi nieuzasadnioną możliwość obstrukcji procedowania). Zdarza się także, że statut przyznaje akcjonariuszowi pełniącemu funkcję prezesa zarządu prawo powoływania jednego lub więcej członków rady nadzorczej; przywilej ów płynie wszelako nie z racji pełnienia stanowiska, a z tytułu posiadania akcji, niemniej zniechęcam do takiej praktyki, ponieważ wyznaczony przez prezesa członek rady nadzorczej będzie zwykłym „słupem”. Jakakolwiek zależność członka rady nadzorczej od członka zarządu godzi bowiem w naturę spółki. Bywa wreszcie, że to prezes jest słupem: przed laty Lewiatan sp. z o.o. (proszę nie mylić z konfederacją Lewiatan Henryki Bochniarz), niegdyś wydawca pisma „Lewiatan”, w procesie o zapłatę, wytoczonym przez „Studio er” podnosiła, że prezes spółki Andrzej A. reprezentował ją tylko gwoli podniesienia jej prestiżu (o wdzięku już nie wspomniano), zaś de facto rządził dyrektor operacyjny. Osobliwe.

W historycznym Kodeksie handlowym nie przewidziano żadnych wyróżników dla prezesa zarządu, nawet sam tytuł „prezes” został incydentalnie przypisany przewodniczącemu rady nadzorczej. W przedsiębiorstwach przekształcanych w spółki pod rządami ustawy o prywatyzacji do zarządów powoływano zazwyczaj członków dyrekcji, przeto prezesem zostawał dyrektor naczelny czy generalny, a tytuł prezesa długo traktowany jako pośledni. Zmieniło się to niedawno. Lecz spółka może skasować funkcję prezesa i właściwie nic się nie stanie – najwyżej straci pewne możliwości usprawniania prac zarządu.

Jest, jak nie powinno [2010]

Prezesi spółek odchodzą znienacka, w toku kadencji, między walnymi zgromadzeniami. Przypadek Mariusza Grendowicza jest przecież jednym z wielu.

Zostałem wywołany do tablicy przez red. Macieja Samcika (Gazeta, 9 sierpnia), który sugeruje, ze Polski Instytut Dyrektorów mógłby zwrócić się do rady nadzorczej BRE Banku i akcjonariusza strategicznego o wyjaśnienie przyczyn odwołania prezesa Grendowicza. PID zabiega o dobre praktyki na rynku kapitałowym, lecz nie ocenia, ani nie piętnuje, postępowania poszczególnych spółek. Jest ich na giełdzie kilkaset; wiele z nich ciężko grzeszy przeciwko dobrym praktykom. Gdyby Instytut miał reagować na każde niewłaściwe zachowanie, corocznie słałby na rynek kilkaset interwencji. PID przyjął przeto formułę działania: zamiast rozpaczać jak jest – cierpliwie wskazuje, jak być powinno.

Najlepiej, by prezes odchodził na walnym zgromadzeniu wieńczącym jego kadencję i został przez zgromadzenie rzetelnie rozliczony. By o zamiarze odejścia informował z należytym wyprzedzeniem (chwalebne przykłady dali Krzysztof Szwarc w BRE Banku, Cezary Stypułkowski w Banku Handlowym, Jacek Kseń w Banku Zachodnim WBK). By uczestniczył w procesie wyłaniania następcy. By, współpracując z nim, zapewnił płynność sukcesji.

Niestety, bywa inaczej. Zmian najczęściej dokonuje się poza walnymi zgromadzeniami. Co gorzej, rynek przyzwala na to. W walnych uczestniczą głównie inwestorzy instytucjonalni; indywidualni nie odczuwają takiej potrzeby. Ponadto, zmiany w zarządach, nawet nagłe i niezrozumiałe, rzadko mają wpływ na notowania. Owszem, po odejściu Sławomira Lachowskiego kapitalizacja BRE Banku zmniejszyła się o miliardy – lecz z czasem spółka wróciła na wcześniej utarty szlak, a już na odejście Mariusza Grendowicza kurs akcji nie zareagował.

Decyzje personalne najczęściej podejmuje rada nadzorcza. Ustrój BRE Banku odbiega od schematu. Realny nadzór sprawuje tam komisja prezydialna rady nadzorczej i jej przewodniczący, mocno wrośnięty w bank, urzędujący tam stale zamiast – jak w innych bankach – wykonywać funkcję z doskoku. Za to sama rada ma charakter nieco ornamentacyjny. Wymóg przejrzystości spółki publicznej nie przekracza progu sali toczonych w poufności obrad rady nadzorczej i jej komisji. Protokoły nie są ujawniane. Zresztą, nie ma wymogu protokołowania przebiegu dyskusji na posiedzeniu, a uchwały nie muszą zawierać uzasadnienia. Spółki powinny same wyłuszczać rynkowi motywy ważnych decyzji, na przykład zmiany prezesa. Jeżeli tego nie czynią, podejmują ryzyko uszczerbku na swojej reputacji. Wszakże próby wyjaśnienia wszystkich aspektów sprawy mogą niekiedy spowodować większe szkody.

Nie jest przyjęte dopuszczać się niedyskrecji, karmić rynek przeciekami na temat przebiegu obrad rady nadzorczej. Dlatego nawet pikantne przecieki niekoniecznie budzą zaufanie. Po rynku kursuje fakt prasowy, jakoby przyczyną dymisji Mariusza Grendowicza miał być „brak chemii” między nim a dwojgiem z członków rady nadzorczej. Maciej Samcik wyśmiewa tę pogłoskę.

Zważywszy, że piastuni spółki akcyjnej zobowiązani są dokładać w wykonywaniu swoich zadań staranności wynikającej z zawodowego charakteru działalności – nie sądzę, by kierowali się oni „chemią”, humorami, kaprysami. Chociaż… Moja matka powiadała, że z chemii zna tylko regułę „im więcej zasad, tym więcej kwasów z tego wynika”. Odnosiła ją do kobiet, nie do banków, była antykwariuszem sztuki, nie finansistką, ale nie dałbym głowy, że w omawianym przypadku reguła zasad i kwasów nie ma zastosowania.

Tekst został ogłoszony w Gazecie Wyborczej 16 sierpnia 2010 r.

Następstwo tronu [2003]

Kiedyś problemem była wszechwładza prezesa, potem wysokość jego wynagrodzenia, teraz sukcesja po nim.
Jeszcze w 1934 roku, kiedy prezydent Rzeczypospolitej, odpowiedzialny wyłącznie przed Bogiem i historią, nadawał rozporządzeniem kodeks handlowy – przywództwo w spółce było uważane za sprawę tak nieistotną, iż nie widziano potrzeby definiowania jej. Kodeks handlowy nie wspomniał więc słowem na temat prezesa zarządu. Z czasem prezesi wyrośli wysoko ponad zarządy. W Polsce, gdzie spółek nie było, w latach siedemdziesiątych lansowano kult dyrektorów przedsiębiorstw państwowych, tzw. kapitanów wielkiego przemysłu. W świecie każda kolejna dekada wzmacniała pozycję prezesów. Systematycznie rosła ich wszechwładza, malała odpowiedzialność, zarówno przed radą nadzorczą, jak przed akcjonariatem. Prezes, niby władca absolutny, mógł mawiać „spółka to ja”. Prezes niejednej wielkiej korporacji skupił w swoich rękach większą władzę, niż demokratycznie wybierani, odpowiedzialni przed elektoratem, przywódcy wielu państw. Owocem tych wynaturzeń stała się z czasem świadomość potrzeby gruntownej reformy spółek, zaprowadzenia w nich porządku korporacyjnego.

Wzmocniono pozycję rad, okiełznano wszechwładzę prezesów, lecz na otarcie łez podnoszono im wynagrodzenia. Zerwany został związek pomiędzy pracą i płacą, wynikami i wynagrodzeniem. Pensje, premie, odprawy i opcje systematycznie rosły, ale odpowiedzialność nie była egzekwowana. Kiedyś niemal deifikowani, prezesi spółek wcielili się w rolę operetkowych gwiazd mediów, zachwycających publiczkę nieopisanym luksusem, w jakim nurzają się na koszt akcjonariuszy.

Ostatnio przybrały na sile nastroje niechętne prezesom. Stracili on zaufanie mas. Nic w tym dziwnego. Odarci ze znamion boskości, kompromitują się nieumiejętnością zarządzania. Niektórzy lądują w więzieniu, innych tylko wyrzuca się z posad. Z lukratywnych kontraktów wynika, że nawet najgorszemu prezesowi trzeba niemało płacić, żeby tylko zlitował się wreszcie i zaniechał pracy na rzecz spółki, czyli przestał jej dotkliwie szkodzić. Lecz kontrakty nie wzięły się z nieba. Aprobowały je rady nadzorcze. Dzisiaj ucina się głowy prezesom, wyrzuca się ich w niesławie, lecz wciąż nie wini się rad: ani za nieudany wybór prezesa spółki, ani za jego nadmierne zarobki, ani za kryzys przywództwa, do jakiego dochodzi w sytuacji, gdy w spółce nie ma żadnego pomysłu na sukcesję.

Są na ten temat dwie szkoły myślenia. Pierwsza zakłada, że to prezes spółki wychowuje sobie sukcesora, albo wskazuje go. Druga zakłada, że kwestia sukcesji jest raczej zmartwieniem rady. W Polsce zwycięża ta druga. Prezesi tracą wpływ na wybór swoich następców. Przed laty Krzysztof Szwarc z BRE namaścił Wojciecha Kostrzewę, a współpraca obu panów trwa. Niestety, jest to wyjątek. Trudno zakładać, że Jan Krzysztof Bielecki był w Banku Pekao SA wychowaniem Marii Wiśniewskiej. Komunikat Commercial Union o rezygnacji Jarosława Myjaka (jej okoliczności można byłoby wpleść do scenariusza niezłego thrillera) zawierał bezradną formułkę o niezwłocznym przystąpieniu do poszukiwań następcy.

Kiedy prezes osiąga wiek emerytalny, lub wpada pod ciężarówkę, lub nieoczekiwanie podaje się do dymisji, lub w nagłym trybie zostaje wylany, jest już za późno, by myśleć o sprawnym procesie sukcesji. Należy przygotować ją zawczasu. Jest to zadanie rady. Lecz ile rad nadzorczych odbywa cykliczne spotkania z zapleczem kadrowym zarządu? Uważam takie spotkania za bardzo pożyteczne, bowiem pozwalają one radzie zorientować się, jaka jest klasa osób, którymi otoczył się zarząd, oraz jak zarząd wyobraża sobie doskonalenie ich umiejętności i ścieżki przyszłych karier. Im wyższy potencjał kadrowy bezpośredniego zaplecza zarządu, im dokładniejszy scenariusz awansu specjalistów, tym wyższa wartość spółki.

Ile rad nadzorczych dokonuje wnikliwych ocen zarządu? Często pozorna ocena polega na tym, że zarząd na chwilę opuszcza salę obrad, a rada mechanicznie zatwierdza wnioski o premie dla prezesa i członków zarządu. Nie dokonuje się wtedy oceny pracy zarządu, ani oceny pracy jego członków, a tylko powierzchowną ocenę wyników kwartału, nierzadko zresztą mocno nadmuchanych. Polskie rady nie budują planów sukcesji w kierownictwach nadzorowanych spółek. Ile kosztuje brak planu sukcesji, dwakroć przekonałem się naocznie. Raz, gdy zarząd stracił zdolność kierowania spółką, musiałem przesiąść się na pewien czas z fotela przewodniczącego rady na znacznie mniej wygodny fotel prezesa zarządu. W innej spółce (tym razem publicznej) uczestniczyłem w podjęciu jednomyślnej uchwały rady o odwołaniu całego zarządu w trybie natychmiastowym, a potem w improwizowanej przez inwestora strategicznego rozpaczliwej akcji ratunkowej. Wprawdzie obu tych sytuacji kryzysowych nie można było zawczasu przewidzieć, ale też w obu brak planu sukcesji skomplikował wydobycie się z trudności.

Tekst został ogłoszony 29 grudnia 2003 r. w tygodniku Gazeta Bankowa

Czytaj także:
2014.07.07 Sukcesja, siostra kadencji
2004.11.01 Kupczenie synekurami