Miesięczne archiwum: lipiec 2007

Światło odbite [2007]

Pieniądz nie kłamie. Nie kłamie przeto i rating wyrażający preferencje inwestorów instytucjonalnych. Ci spośród nich, którzy wzięli udział w tegorocznej edycji ratingu Polskiego Instytutu Dyrektorów, zarządzali w tym czasie 176 miliardami złotych, co daje ok. 70% środków w dyspozycji funduszy inwestycyjnych i emerytalnych. Nawet gdyby kierowali się nie tylko rzetelną oceną poszczególnych spółek, także modą, ba! – nawet kaprysem – warto poznać ich stanowisko i uszanować je.

Oceny wybranych spółek notowanych na warszawskiej giełdzie świecą więc światłem odbitym od blasku pieniędzy, jakimi dysponują krajowi inwestorzy instytucjonalni.

To oni podejmują najważniejsze decyzje na parkiecie: decyzje o wniesieniu środków, powierzonych im pod rygorami szczególnej pieczy, w najbardziej obiecujące spółki. Nie czynią tego na oślep. Wnikliwie analizują spółki uczestniczące w obrocie. Systematyzują wyniki tych analiz. Udostępniają je publiczności w postaci dorocznego ratingu spółek zasługujących – w ich przekonaniu – na zaufanie pieniądza. To awers złotego medalu.

Jego rewers odzwierciedla niepokój o stan rynku. Obok „Spółek Godnych Zaufania” (niezbyt przecież licznych), na rynku działają spółki tracące zaufanie inwestorów, niezdolne do sprostania jego oczekiwaniom.

Medal, prócz awersu i rewersu, ma jeszcze trzecią stronę – kant. Rating wskazuje na groźne zjawiska: naruszenia praw akcjonariuszy, nieefektywny nadzór, fasadowa rola „niezależnych” członków rad nadzorczych, kontrowersyjne zasady wynagradzania menedżerów. Są to fatalne praktyki, mogące odstraszyć inwestorów. I ich pieniądze.
Tekst ogłoszony w miesięczniku Forbes (Polska) 7/2007