KRS jak latarnia

Corporate governance to przejrzystość działalności gospodarczej. Usiłowania na rzecz przejrzystości nie płyną z ciekawości. Rynki potrzebują zaufania, a przejrzystość jest jego warunkiem. Z kolei zaufanie jest napędem pomyślności gospodarczej. Ważnym instrumentem przejrzystości jest Krajowy Rejestr Sądowy. Uskuteczniane są w nim wpisy na temat przedsiębiorców, ich formy prawnej, składu organów, sprawozdań finansowych itd. Dane w rejestrze są jawne i powszechnie dostępne. Przedsiębiorca, który nie zgłasza do rejestru aktualnych informacji, przechodzi ze strefy światła w smugę mroku, skazuje się na nieufność klientów, kontrahentów, finansistów.

Największy szwindel ostatnich lat, parabank Amber Gold, nie zgłaszał danych do rejestru. Gdyby zgłaszał, być może zostałby zdemaskowany szybciej, zanim skończyły się cudze pieniądze. Prezes parabanku, Marcin P., tłumaczył swoje postępowanie powszechną w jego stronach praktyką lekceważenia przepisów o KRS. Wywołał tym reakcję łańcuchową. W Gdańsku zaczęto kontrolować przedsiębiorców. „Okazało się, że nieskładanie sprawozdań finansowych mimo ustawowego obowiązku było normą” – pisze Gazeta Wyborcza.

Pojawiło się realne zagrożenie, że wobec członków zarządów i rad nadzorczych spółek, które zlekceważyły obowiązek zgłaszania danych do rejestru, sądy mogą orzekać karę zakazu piastowania funkcji w organach spółek. Podobno w Gdańsku może to dotyczyć nawet pięciu tysięcy osób. „Powoduje to ogromne, nieproporcjonalne zaangażowanie aparatu wymiaru sprawiedliwości w te sprawy” – niepokoi się lider jednej z lokalnych organizacji. Jego nazwisko z litości przemilczę.

Wobec tego koalicja organizacji gospodarczych Pomorza (ich nazwy też przemilczę, z powodu jak powyżej) przygotowała wystąpienie do prezydenta, by zgłosił inicjatywę ustawodawczą w sprawie amnestii dla winowajców rejestrowych. Prezydent ma swój rozum, więc nie wypada mi nawet apelować o skwitowanie pomysłu amnestii wymownym milczeniem. Polska gospodarka nie jest wolna od przekrętów, lekceważenia prawa, korupcji. Potrzeba jej więcej światła. KRS jest jak latarnia. Nie pozwólny jej zgasić, choćby na chwilę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.