O Dobrych praktykach 2016 – praktycznie

Pracując nad podręcznikiem „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2016” co krok napotykałem na problemy, które sam współtworzyłem w komitecie redagującym dokument. Wiadomo: wielbłąd to koń zaprojektowany przez komitet. Lecz wielbłąd ma wiele zalet. Jest silny, wytrzymały, posłuszny, niezawodny. Koń, jaki jest, każdy widzi; o wielbłądzie opowiem w Katowicach 14 stycznia na warsztacie o sztuce stosowania Dobrych praktyk 2016. Wspierać mnie będzie Piotr Rybicki, biegły rewident, znawca rynku kapitałowego i problemów notowanych na nim spółek. Zapraszamy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.