Pięć minut dla rady [2002]

Obowiązki informacyjne spółki i kontakty z mediami należą do wyłącznej domeny zarządu.

W jednym z projektów zasad dobrej praktyki spółek, które obficie obrodziły wiosną, znalazłem dyrektywę, iż rada nadzorcza powinna nadzorować politykę informacyjną spółki. Nie jest to pomysł szczęśliwy. Do rady należy przecież sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością spółki we wszystkich jej poczynaniach. Nie widzę powodu do szczególnego traktowania „polityki informacyjnej”. Jest ona domeną zarządu. To zarząd odpowiada za wypełnianie ciążących na spółce publicznej formalnych obowiązków informacyjnych. To do zarządu należą kontakty spółki z mediami. Nie ma powodu, by rada miała szczególnie wnikliwie nadzorować akurat te aspekty działalności spółki. Co ważne: rada nie powinna korygować strumieni informacji rozpowszechnianych przez zarząd, ani prowadzić własnej polityki informacyjnej.

Rada nadzorcza może zmienić zarząd, bądź zawiesić nawet wszystkich jego członków, bądź pozbawić ich nagród lub premii, ale nie wolno jej ani wyręczać zarządu, ani poprawiać go. W spółce rada może bardzo wiele, natomiast poza spółką praktycznie nie może nic. Nie powinna ona samodzielnie, poza zarządem albo przeciw niemu, uczestniczyć w kontaktach spółki z jej otoczeniem. Dotyczy to także mediów. Członkom rady zalecam absolutną dyskrecję. Jeżeli który nie potrafi poskromić swojego ego, niech ubiega się o ważny urząd lub występuje w reklamach. W kontaktach rady z mediami zalecam zasadę: dziób w ciup!

Łamanie tej zasady może zaszkodzić spółce. Przykładem jest wypowiedź udzielona jednemu z dzienników przez anonimowego członka rady Banku Częstochowa, że bank przestanie niezadługo istnieć. Doszło do szturmu na kasy. Prezes zarządu także zachował się niepoważnie, odmawiając udziału w programie telewizyjnym prowadzonym na żywo sprzed siedziby banku. Swoim postępowaniem obaj wyrządzili spółce szkodę, aczkolwiek ten pierwszy – większą. Lecz niełatwo byłoby obliczyć, zważyć i zmierzyć te szkody, a ich sprawców pociągnąć do odpowiedzialności i żądać od nich zadośćuczynienia.

W wielkanocnej ‘Rzeczpospolitej’ przeczytałem ciekawy artykuł na temat Wojciecha Kostrzewy. Jest zrozumiałe, że prezes BRE zbiera za swoją działalność rozmaite oceny. Niezrozumiałe jest jednak, że od prezesa dystansują się na łamach prasy… członkowie rady banku. Jeszcze do najbliższego walnego zgromadzenia Henryka Bochniarz zasiada w radzie banku. Przypisana jej opinia o prezesie, że „on jest niewiarygodnie ambitny, a to może być czasami niebezpieczne, zwłaszcza jeśli chce się cele osiągać bardzo szybko” jest tylko (tylko?!!) naruszeniem kultury korporacyjnej i zasad dobrej praktyki. Zacytowana wypowiedź anonimowego członka rady: „Używanego samochodu bym od niego nie kupił. Zresztą nowego też” jest już impertynencją, obraźliwą dla prezesa i szkodliwą dla banku. Wypowiedź ma bowiem swój kontekst. Odnosi się historycznie do Richarda Nixona, późniejszego prezydenta USA, który ustąpił w niesławie, okryty hańbą sprawy Watergate. W 1962 r. Nixon został sfotografowany po porażce w wyborach na urząd gubernatora Kalifornii: nieogolony, zmęczony, rozgoryczony, wymachujący pięścią. Jedna z gazet zdyskredytowała polityka opatrując zdjęcie podpisem: „Czy kupiłbyś od niego używany samochód?” Mówiono o nim „Tricky Dicky” lub „ten cholerny chytrooki łgarz”, co wychodzi na jedno.
Jeżeli członkowie rady banku mają zastrzeżenia do prezesa, powinni swoje anse załatwiać na forum rady, a nie na łamach prasy. Publiczne przedstawianie prezesa jako niebezpiecznego raptusa, albo kwestionowanie jego uczciwości, wyrządza spółce szkodę. Podważa jej reputację. W przypadku banku reputacja jest rdzeniem jego wartości rynkowej.

Zbliża się sezon walnych zgromadzeń. To okazja, by rady nadzorcze wyszły z cienia i odegrały przed publicznością swoje pięciominutowe role. W tym celu rada nadzorcza powinna dokonać własnej, niezależnej od zarządu, oceny sytuacji spółki. Ocena powinna zostać zaprezentowana w raporcie rocznym spółki, przedstawionym walnemu zgromadzeniu – i omówiona przez nie. W razie potrzeby rada może wyciągnąć z oceny doraźne wnioski. Nagrodzić zarząd lub ukarać go.
Niestety, większość polskich rad nadzorczych nie dokonuje własnych ocen sytuacji spółki, za to zaprząta uwagę walnego zgromadzenia zbędnymi sprawozdaniami, ile rada odbyła posiedzeń, ile podjęła uchwał, bądź także o czym radziła, choćby nawet nie wynikło z tego nic. Niektóre spółki publiczne nie fatygują się ogłaszać raportów rocznych. Inne, które raport ogłaszają, często nie publikują żadnego materiału autorstwa rady nadzorczej.

Dopóki rady nadzorcze nie zaczną robić, co do nich należy, oraz powstrzymywać się od tego, co do nich nie należy, dopóty nie zaprowadzimy na polskim rynku porządku korporacyjnego.

Tekst ogłoszony 8 kwietnia 2002 r. w Magazynie Finansowym dziennika Prawo i Gospodarka
Czytaj także: 2004.11.08 Tramwaj zwany pożegnaniem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.