Pisane dla pieniędzy

Swoje ważniejsze teksty zestawiłem w podziale na etapy życia. Lata uniwersyteckie to „Prawa człowieka”. Ubocznym produktem dziennikarstwa są „Media”. Epoka związków z rynkiem kapitałowym to „Corporate governance”. Pomijam dziesiątki pozycji pokrytych już kurzem, zapomnianych także przez mnie. Spośród wymienionych tutaj tylko niektóre żyją, bywają cytowane. Pisałem, rzecz jasna, dla pieniędzy, kiedyś niemałych, później nędznych. Obecnie, bezinteresownie dbając o blog, uzupełniając go w miarę systematycznie, zrezygnowałem z pisania rzeczy większych. Może chwilowo?

NOWOŚCI

CORPORATE GOVERNANCE

 • Dobre praktyki spółek notowanych na GPW 2016 – Podręcznik, https://www.gpw.pl/dobre-praktyki
 • Corporate governance a zarządzanie wartością (w: Zarządzanie wartością spółki kapitałowej. Podręcznik akademicki. Redakcja Jan Krzysztof Bielecki i Leszek Pawłowicz). CeDeWu 2012. Było też II wydanie; wydawca nawet nie powiadomił…
 • Perspektywa samoregulacji polskiego rynku. Umowa społeczna czy interwencja państwa? (w: Ład korporacyjny. Podręcznik akademicki. Redakcja naukowa Dorota Dobija, Izabela Koładkiewicz. Oficyna Wolters Kluwer 2011)
 • Dobre praktyki spółek notowanych na GPW (2008). Podręcznik. „Przegląd Corporate Governance”, numer specjalny 2008.
 • Protokół rady nadzorczej spółki akcyjnej, „Przegląd Corporate Governance” 2008 nr 3 (15).
 • Elementy samoregulacji rynku na przykładzie corporate governance (w: Reforma regulacji w praktyce – wybrane aspekty rynku kapitałowego). Ministerstwo Gospodarki i in, 2007.
  Wersja anglojęzyczna: Elements of Market Self-Regulation on the Example of Corporate Governance (w: Regulatory Reform in Practice – Chosen Aspects of Capital Market). Ministry of Economy, Poland 2007.

PRAWA CZŁOWIEKA

 • The Protection of Human Rights in the Nordic Countries, „Studia Nauk Politycznych 1977, nr 2.
 • The UNESCO System of Protection of the Right to Education (As an Example of the Most Rational Model of the Protection of Human Rights by an International Organization), „VI Polish YearBook of International Law”, 1974.
 • System ochrony prawa do oświaty (Przegląd praktyki UNESCO), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Nauk Politycznych” 1974 z. 7.
 • Human Rights in the United Nations System (Development Trends), „V Polish YearBook of International Law” 1972/1973.
 • Ochrona praw człowieka a postęp nauki i techniki (Przegląd działalności ONZ), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Nauk Politycznych” 1972, z. 3.
 • Prawa człowieka a ochrona środowiska (w: I Konferencja naukowa w sprawie międzynarodowej ochrony środowiska, 1972).
 • Prawa człowieka w systemie ONZ, „Państwo i Prawo” 1971 nr 2.

MEDIA

 • A Tale of Two Industries: Mass Media and Higher Education, „Higher Education in Europe” UNESCO CEPES 2003, vol. XXVIII, nr 1.
 • On the Road to Brussels: Enhancing the Quality of Communication for and Through Better Co-operation, „Higher Education in Europe” UNESCO CEPES 2001 vol. XXVI nr 2.
 • Klientela banków wśród czytelników „Twojego STYLU”, Banki a gospodarka polska, tom II, 1994.
 • Środki masowego przekazu w USA, „Studia Nauk Politycznych” 1978 nr 5
 • USA: Prezydent i media, „Zeszyty Prasoznawcze 1977 nr 3.

HISTORIA

 • Historia Polski dla menedżerów. Rosner i Wspólnicy 2007.
 • Przekład z j. ang.: Bernard Magubane, Polityka historii w Afryce Południowej, Polskie Towarzystwo Przyjaciół ONZ 1988.