Słownik wyrazów

 • Calpers, także CalPERS – California State Employees Pension Fund, wielki wpływowy fundusz emerytalny promujący corporate governance i wymagający od spółek, w które inwestuje, stosowania dobrych praktyk
 • Cedric – imię Browna, prezesa British Gas, który przeprowadził spółkę przez proces prywatyzacji, a następnie usiłował ją urynkowić. W celu zmniejszenia przerostu zatrudnienia wprowadził program dobrowolnych odejść. Otrzymał za to spory bonus i znaczną podwyżkę wynagrodzenia. W proteście roku któryś z akcjonariuszy przyprowadził na walne zgromadzenie w 1995 roku świnię obdarzoną imieniem Cedric.
 • City – potocznie: kręgi gospodarcze Wielkiej Brytanii, w istocie: dzielnica we wschodnim Londynie będąca tradycyjnie siedzibą instytucji finansowych, dzisiaj rozpierzchłych po mieście, od Mayfair, gdzie zalęgły się fundusze hedgingowe, po Docklands, gdzie obecnie mieszczą się siedziby wielkich banków.
 • Corporate governance – styl, sposób, w jaki spółki są zarządzane i nadzorowane. Świat powszechnie używa pojęcia anglojęzycznego rezygnując z tłumaczenia na lokalne narzecza, ale na upartego można doszukać się bliskości znaczeniowej terminów „władztwo korporacyjne”, „porządek korporacyjny”. Oficjalny przekład na „ład korporacyjny” ani trafny, ani mądry, więc się przyjął.
 • Economist, The – światły,wpływowy i opiniotwórczy brytyjski tygodnik wychodzący od roku 1843. Przyjdzie tu o nim więcej napisać.
 • Golden handshake – ang. „złoty uścisk dłoni”, szczodra odprawa dla odchodzącego menedżera, jednak często mniej kosztowna od prawdopodobnych strat spowodowanych jego dalszą pracą.
 • GPW – Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie założona w 1991 r.Obecnie notowana na własnym parkiecie.
 • Hermes – brytyjski fundusz emerytalny promujący corporate governance.
 • Naming & shaming – wytykanie i zawstydzanie.Wytykanie „po imieniu” osób i instytucji naruszających zasady corporate governance i zawstydzanie ich przed opinią publiczną. W Polsce metoda ta nie działa jeszcze należycie, bo gałgany się nie wstydzą.
 • NYSE – New York Stock Exchange, giełda nowojorska. è Wall Street
 • Open-outcry – metoda zawierania transakcji na parkiecie na głos.
 • Ornamentariusz – członek rady nadzorczej / rady dyrektorów służący w niej za ornament, pozbawiony doświadczeń, kompetencji, autorytetu, zaangażowania w sprawy nadzorowanej spółki. Gatunek rozpowszechniony pomiędzy Bugiem i Odrą.
 • Piastun spółki – menedżer ponoszący odpowiedzialność za spółkę i pomyślność ucieleśnionego w niej interesu akcjonariuszy, członek rady dyrektorów bądź zarządu lub rady nadzorczej.
 • Porządek korporacyjny è Corporate governance.
 • SEC – Securities and Exchange Commission: organ nadzoru nad rynkiem kapitałowym w USA ustanowiony w 1934 dla ochrony akcjonariuszy mniejszościowych.
 • Wall Street – potocznie: kręgi finansowe USA, w istocie: ulica na Dolnym Manhattanie, przy której mieści się è NYSE, dosłownie: ulica Wałowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.