Archiwa tagu: giełda

Jakie następstwa dla spółki i rynku spowodowałaby nacjonalizacja mBanku?

 • Gdyby udało się znacjonalizować mBank, doszłoby do zjawisk, które wystąpiły już w Pekao. Posady obsiądą swoi: zasłużeni dla PiS, ich dzieci i pocioty;
 • Na wezwanie szefa partii aktualnie przy władzy nowy prezes banku będzie biegał na Nowogrodzką, by kredytować Kacze Wieże albo przekopanie Małpiej Wyspy;
 • Pieniądze akcjonariuszy i depozytariuszy będą wspierać brudną energetykę, Redutę Kompromitacji, Fundację Antynarodową i inne szemrane instytucje;
 • Bank straci reputację i pieniądze, ucierpi także opinia o polskim rynku kapitałowym zdominowanym przez państwo wrogie prywatnej własności.

Nacjonalizacja mBanku spowodowałaby katastrofalne zderzenie kultur. Bank jest instytucją prywatną o bogatej tradycji, podmiotem wolnorynkowym wyróżniającym się inicjatywą. Państwo w jego dzisiejszej postaci jest tworem przeciwnym rynkowi, dąży do jego marginalizacji, stara się zdominować gospodarkę, nie rozumie prawideł ekonomii, działa nieracjonalnie, kieruje się partykularnym interesem partii będącej chwilowo przy władzy.

Już kiedyś doszło do zderzenia kultur. Bank, jeszcze pod firmą BRE, wespół z Bankiem Handlowym, przygotowały założenia fuzji mającej wzmocnić ich polskie pierwiastki. Plan pomyślany był rozsądnie, przygotowany perfekcyjnie, został na rynku powszechnie uznany jako obiecujący, ale nie zgodził się nań właściwy w tej materii minister Emil Wąsacz. Nie zgodził się, bo nie. Basta! Nie przypominam sobie żadnych sensownych argumentów.

Nie mam zamiaru idealizować mBanku. Wprawdzie ma on bogatą historię i nieprzebrane zasługi dla polskiej transformacji, niemniej ma także spory apetyt na ryzyko, czego dowodem portfel kredytów walutowych. Jako klient banku i domu maklerskiego, także marginalny akcjonariusz, nie mam powodów do pochwał. Przed laty współpracowałem z bankiem w programie NFI. Korzystałem z jego gościny organizując w nim czasem seminaria Polskiego Instytutu Dyrektorów. Gdyby bank szukał rzecznika, nie wybrałby mnie.

Pogrążony w kłopotach Commerzbank będzie chciał sprzedać udziały w mBanku. Nie widać w świecie chętnych do wejścia na rynek, na którym lokalne władze są niechętne własności prywatnej. Nie jest więc wykluczone, że stronami transakcji zostaną podmioty powiązane ze Skarbem Państwa.

Gdyby do tego doszło, zapewne jednym z pierwszych kroków nowego udziałowca byłaby wymiana kierownictwa banku. Niemcy z zarządu i rady nadzorczej złożą po transakcji rezygnacje. Prezes zarządu i przewodniczący rady nadzorczej są wprawdzie fachowcami i znają bank na wylot, lecz byliby przeszkodą dla skoku na pieniądze i posady. Ktokolwiek zostanie ministrem Skarbu Państwa (nawet Jacek Sasin), nie będzie dla nich partnerem. Doświadczenie uczy, że związani z państwem znaczący akcjonariusze bezceremonialnie przeprowadzają desant swoich na dobrze płatne stanowiska. Za kryteria awansu przyjmuje się związki rodzinne z osobami zasłużonymi dla efemerydy zwanej IV RP (w rozkładzie), bądź przydatność w pracy operacyjnej polegającej na utrzymaniu władzy tzw. Zjednoczonej Prawicy. Kompetencje synów, córek, żon itd. nie grają istotnej roli, nikt nie pyta o nie, nikt ich nie ustala. Obowiązuje tu formuła zawarta w skrzydlatych słowach min. Marka Suskiego: Liczy się znajomość programu PiS.

Wspomnianej Zjednoczonej Prawicy niełatwo będzie znaleźć kandydatów na obsadzane stanowiska. Niewiele tam cudownych dzieci. Ławka kandydatów jest pusta, wszystkich branych pod uwagę już obsadzono. Efekt zatrutej aury działa obecnie silniej niż przed czterema laty: przystając na ofertę pracy dla PiS trzeba się liczyć z tym, że to zaciąży na przyszłej karierze. Przykład radnego Kałuży, który zyskał krajową rozpoznawalność, może odstraszyć innych od wiązania się z formacją, która raczej wraca już z jarmarku, niż na ten jarmark zmierza.

Kadry będą zatem coraz słabsze. Pójdą za nimi słabsze wyniki, a także spadki kapitalizacji. Wejście państwa do Pekao i Aliora konsekwentnie odzwierciedlają notowania. Nominaci Prawa i Sprawiedliwości, prócz zarabiania godziwych pieniędzy, zajmą się gorliwie realizacją pomysłów rzucanych na wiatr przez partyjnych liderów. Bywają to pomysły zgoła nieprzemyślane, jak drony, promy, milion samochodów elektrycznych, ileś tam mieszkań, albo mocno ugruntowane w ideologii partii: rozwój górnictwa węglowego, energetyka węglowa, reindustrializacja, itp. Pociągnie to za sobą zmianę polityki kredytowej. Bank może być nakłaniany do kredytowania nieopłacalnych przedsięwzięć.

W mBanku zaszyte jest ogromne ryzyko dotyczące udzielonych kredytów walutowych. Kadra banku da sobie z tym radę, są to ludzie dobrze przygotowani do swoich obowiązków. Nominaci z zewnątrz mogą nie podołać wyzwaniom związanym z zarządzaniem ryzykiem. Akcje kredytowa na potrzeby reindustrializacji, gdyby została na banku wymuszona, może przynieść straty, a ponadto ograniczyć kredytowanie związanych z bankiem od lat przedsiębiorców i przedsiębiorstw.

Notowania mBanku nie zachwycają. Po silnym wejściu państwa do akcjonariatu należy się liczyć z ich znaczącym spadkiem. Przykładem Bank Pekao. Po przejęciu włoskich udziałów przez państwowe podmioty, proponowałem w tym miejscu sprzedaż ich przed giełdę. Przejmujący zarobiłby sporo, zarobiłaby giełda, zyskałby polski rynek, zyskaliby inwestorzy. Dzisiaj te udziału są warte znacznie mniej. Należy je traktować jak dobra martwej ręki: nie wejdą na rynek, póki rządzi PiS – zwolennik twardej własności państwowej, przeciwnik prywatyzacji, rzecznik dogmatu o wyższości gospodarki państwowej nad prywatną.

Czytam o planach przejęcia mBanku przez PZU i Alior. Gdyby taki pomysł narodził się rzeczywiście, nazwałbym go niedorzecznym. PZU już przystąpił do realizacji zadań politycznych nabywając pakiet akcji Aliora – dzisiaj są one warte ok. 1/3 zapłaconej ceny. Zakład ubezpieczeń musi starannie miarkować apetyt na ryzyko. W mBanku jest go wiele, obecne kierownictwo potrafi nim zarządzać, PZU ma odmienne standardy.

Natomiast Alior to bank osobliwy. Poważna spółka giełdowa nie traci w toku jednej sesji 15% kapitalizacji – chyba, że wybuchła wojna lub niebotyczny kryzys. Kurs Aliora jest w trendzie spadkowym od chwili nacjonalizacji udziałów banku. Do czego jest zdolny zarząd, dowiódł na przykładzie inwestycji w Ruch SA. Wcześniej Alior miał się łączyć z Bankiem Pekao, agencje prasowe zachłystywały się zgodą, jaką na fuzję banków miał wyrazić Jarosław Kaczyński. Nie sądziłem, że ten poseł zna się na bankowości, że do niego należą decyzje w przedmiocie łączenia się banków. Na szczęście do fuzji nie doszło.

Na koniec o giełdzie. Spółki ze znaczącym udziałem państwa w akcjonariacie nie pobudzają należycie rozwoju rynku kapitałowego. Najlepiej handlować dużymi spółkami prywatnymi wyróżniającymi się pod kątem corporate governance i pokaźnego free float, niepodatnymi na kaprysy polityki. Takich spółek w Warszawie ubywa. Nie chodzi o to, by państwo ogłaszało ambitne strategie rozwoju rynku kapitałowego, ale by w tym rozwoju jak najmniej przeszkadzało.

 

 

 

 

Alternatywy cztery, czyli rozważania o celach inwestycyjnych 2019

 • OSTRZEŻENIE PUBLICZNE: tekst został wprawdzie zamieszczony w kategorii FACECJE, lecz nie wszystko jest w nim śmieszne
 • W 2018 większość inwestorów giełdowych nie miała powodów do radości; czy 2019 okaże się lepszy?
 • Jestem rozczarowany notowaniami na warszawskiej giełdzie, rozgoryczony stanem moich inwestycji;
 • Skorzystam z wolnego czasu w Boże Narodzenie, by przemyśleć swoje inwestycje.

Sytuacje, gdy nie wiadomo co robić, a zrobić coś należy, emitenci nazywają „przeglądem opcji strategicznych”. Ja rozważam cztery cele inwestycyjne, acz do żadnego z nich nie jestem w pełni przekonany.

ALTERNATYWA PIERWSZA: KAPLICE. W moim ulubionym programie telewizyjnym „Ucieczka na wieś” (Escape to the country) mieszczuchy zmęczone życiem w brytyjskich aglomeracjach szukają odpowiednich rezydencji na wsi. Często otrzymują propozycje kupna zdesakralizowanej świątyni lub kaplicy przerobionej na wygodne mieszkanie. Kaplice urzekają przestrzenią, świetnymi rozwiązaniami pomieszczeń, wygodami, udogodnieniami. Zanim Duch Święty opuścił budowlę, natchnął architekta do stworzenia arcydzieła. Jestem urzeczony zwłaszcza kaplicami Metodystów, często z ogródkiem i garażem, wystawianymi na sprzedaż po atrakcyjnej cenie. Mógłbym w Polsce kupować kaplice, zatrudniać mistrzów architektury wnętrz, sprzedawać je z zyskiem. Rzecz w tym, że w Polsce obiektów sakralnych nie ubywa, a przybywa i przybywa. Nasz Narodowy Czempion „dóbr martwej ręki” nie sprzedaje, lecz inwestuje w nowe z wydatną pomocą publiczną. A Metodystów mamy niewielu.

ALTERNATYWA DRUGA: CMENTARZE. Syn moich londyńskich przyjaciół ma świetną posadę. Pracuje w międzynarodowym funduszu private equity i odpowiada za inwestycje w liczne francuskie cmentarze. Co tydzień lata do Francji, dogląda interesu, zajada się frykasami miejscowej kuchni (moim zdaniem to one napędzają cmentarny interes). Brytyjskich cmentarzy nikt nie kupuje, są nadzwyczaj skromne, nawet wielki Winston Churchill z dumnego rodu diuków Marlborough leży w Bladon w dojmująco skromnym grobie. W Polsce cmentarze to targowiska próżności, zarabia się na nich wyśmienicie. Niestety, należą do Narodowego Czempiona, bądź są własnością komunalną. Czempion, jak wspomniałem, nie uczestnicy w obrocie (przynajmniej po stronie sprzedaży), a żadna miejscowość nie zadłużyła się jeszcze tak bardzo, by komornik cmentarz zajął i wystawił do sprzedaży. Dźwięczy mi zresztą w uszach powiedzenie Rodneya Dangerfielda: „Mam takiego pecha w interesach, że gdybym kupił cmentarz, ludzie przestaliby umierać”. Pomyślałem, że z takim nazwiskiem pecha w interesach trzeba mieć. Wszystkowiedząca Wikipedia wyjaśnia, że Dangerfield to właścicie Jacob Cohen (1921-2004), amerykański stand-upowiec. Nie wiem, kto to taki: stan-upowiec. Chyba jakiś powstaniec… A gdyby ludzie przestali umierać, interesy robiono by z nimi, nie nimi.

ALTERNATYWA TRZECIA: WIĘZIENIA. Klawo byłoby mieć prywatne więzienie! Mam nawet krótką listę osób, które chciałbym w nim ugościć. W Polsce jest duży, niezaspokojony, popyt na miejsca w więzieniach. Warunki pobytu osadzonych są koszmarne. Prywatne więzienia przyniosą inwestorom spory dochód, rozładują tłok, przyczynią się do poprawy warunków pobytu osadzonych i pensjonariuszy aresztów wydobywczych. W moim więzieniu jednemu z dożywociem pozwoliłbym trzymać w celi kota. Niestety, panuje przekonanie o wyższości własności państwowej nad prywatną (rzecznicy takich poglądów mieliby u mnie przestronny pawilon), więc nacjonalizuje się wszystko, od banku po kolejki linowe. Licencji na więzienie i tak bym nie otrzymał, ponieważ gdyby były wydawane, właściwy w tej sprawie minister siedziałby u mnie pod celą. Lecz klimat inwestycyjny zdecydowanie się psuje. W Vancouver aktywiści naciskają na Canada Pension Plan, by wycofał się z inwestowania w amerykańskie ośrodki przymusowego pobytu nielegalnych migrantów. California State Teachers’ Retirement System (CalSTR), jeden z największych funduszy emerytalnych, dbały o etykę, już wycofuje środki ze spółek prowadzące prywatne więzienia, a to z uwagi na prawa człowieka, temat szczególnie wrażliwy w czasach Donalda Trumpa.

ALTERNATYWA CZWARTA: PRODUKCJA BRONI PALNEJ. Nie mam konsumenckiego pociągu do broni. Ale ministrowie sprawiedliwości mają. Jeden ma właśnie proces za nielegalne wejście w posiadanie broni. Inni chciał Polaków uszczęśliwić powszechnym dostępem do broni. W Stanach Zjednoczonych, gdzie prawo do posiadania broni stoi wyżej niż prawo do życia i masakry bywają powszechne, zarabiają na tym wszyscy: producenci broni, kaplice i kościoły (msze żałobne), cmentarze i więzienia. Zarządzający funduszami zdecydowanie brzydzą się finansowaniem produkcji broni palnej i handlu nią, ale produkcja i handel nie mają trudności z dostępem do kapitału. W Polsce produkcją broni zajmuje się Państwowa Grupa Zbrojna (albo coś o podobnej nazwie), która ledwo dycha, co dowodzi, że jest to w naszych warunkach mocno wątpliwy interes.

Na rok 2019 muszę obmyślić inne plany inwestycyjne.

 

Fundusz Inwestycji Kapitałowych to “Plan Zdzisława” do sześcianu

 • To nie jest, wbrew mediom, rozgrywka między rządzącymi, to rozgrywka przeciwko rynkowi kapitałowemu, kapitalizmowi, demokracji;
 • Rząd zabutelkował swoją „prawdę”, że własność państwowa jest lepsza od własności prywatnej;
 • Zamierza powołać fundusz mający wykupywać akcje spółek ze swoim udziałem, po dobroci lub przez wyciskanie;
 • Jeżeli współżycie państwa z innymi inwestorami napotyka w spółkach trudności, lepiej te spółki sprywatyzować do końca niż do końca nacjonalizować!

Dobra wiadomość: nareszcie zapadnie decyzja ważna dla gospodarki. Zła wiadomość: będzie to decyzja fatalna. Chodzi o zmianę zasad zarządzania majątkiem państwowym, planowane powołanie państwowego Funduszu Inwestycji Kapitałowych, zasilanego m.in. dywidendami ze spółek z udziałem Skarbu Państwa, a zajmującego się wykupywaniem akcji tych spółek z rąk inwestorów innych niż państwo i jego agendy, po dobroci albo w formie wyciśnięcia.

Dobra wiadomość: czyli będą dywidendy, przynajmniej mają być. Zła wiadomość: dywidenda jest produktem podziału zysku, a w spółkach z udziałem państwa zysku do podziału może nie być, są one źle zarządzane i trwonią pieniądze akcjonariuszy na bezsensowne wydatki związane z finansowaniem kampanii nienawiści (do sędziów, Niemiec lub do opozycji), „patriotycznych” fundacji, „niepokornych” mediów, swojskich kongresów, (po)słusznych związków zawodowych, różańców, świątyń, objawień. „Dobra zmiana” nie ustaje w czystkach, w osadzaniu na posadach swoich ludzi (kiedyś zwałem to „alotażem”, dzisiaj mówi się o „PiSiewiczach”) o skromnych kwalifikacjach. Wcześniej minister od zawierzania energetyki Matce Boskiej zapowiadał koniec dywidend, premier opowiadał bajki o kwotach wyprowadzanych z Polski tytułem dywidend…

Dobra wiadomość: państwo pragnie przejąć odpowiedzialność za spółki ze swoim udziałem. Zła wiadomość: państwo tego nie potrafi, działa obecnie w interesie PiS, nie spółek, rynku, Polski. Wykupić akcjonariuszy spółek z udziałem państwa – to odwrócić prywatyzację, ściągnąć te spółki z giełdy (która jakże uwiera rządzących!), wygasić rynek kapitałowy, zapewne po to, by później przystąpić do zwalczania własności prywatnej, wolnego rynku, demokracji. Od nastania „dobrej zmiany” GPW spychana jest na margines, zagrożona obumarciem. Nie tylko zapowiedziano koniec prywatyzacji, także otrąbiono krucjatę na rzecz nacjonalizacji, co grozi katastrofą. Ile od początku „dobrej zmiany” straciły na wartości spółki z udziałem Skarbu Państwa? Dla przykładu: o ile spadła kapitalizacja „zrepolonizowanego” Banku Pekao SA? Jak wyglądają rządy państwa w spółkach świadczą przypadki LOT, Poczty Polskiej, PKP…

Dobra wiadomość: przejęcie przez państwo spółek mających teraz także innych akcjonariuszy pozwoli skoncentrować wszystkie siły na twórczej realizacji wielkich zamierzeń premiera: miliona samochodów elektrycznych, promów, dronów, itp. Zła wiadomość: to bzdury, androny; symbolem współczesnej rzeczywistości gospodarczej jest „stępkopodobny” (albo i nie) kawałek metalu rdzewiejący w „stoczniopodobnym” (ale raczej nie) przedsiębiorstwie w Szczecinie. Niektórzy podpowiadają, że Skarb Państwa czeka z wykupem akcji drobnych inwestorów w spółkach ze swoim udziałem, aż kursy akcji ustabilizują się w pobliżu dna, lub poniżej – wtedy dokona „repolonizacji”.

Dobra wiadomość: giełda służy temu, by spółki mogły rozwijać się za cudze pieniądze. Zła wiadomość: spółki z udziałem Skarbu Państwa nie rozwijają się. Znacjonalizowane, będą one pogrążać się w mroku za pieniądze podatników. Już nie od dzisiaj są to antyrynkowe mutanty służące politykom, nie rynkowi. Nazywam je „blue cheats”, ponieważ państwo – inwestor wcale niekoniecznie większościowy – lekceważy głos pozostałych akcjonariuszy, działa na ich niekorzyść, oszukuje na pieniądzach.

Fundusz Inwestycji Kapitałowych może okazać się narzędziem realizacji „Planu Zdzisława” na ogromną skalę, pogromu własności prywatnej, zniszczenia i zaorania rynku kapitałowego. Jego patronem mógłby zostać obwołany Hilary Minc, który już w późnych latach 40-tych i wczesnych 50-tych ub. w. przeprowadził Polskę z kapitalizmu do socjalizmu, o co i teraz chodzi. Przesadzam? Ależ przesada bywa dopuszczalna, kiedy ilustruje punkt widzenia! Mój punkt widzenia zakłada prymat prywatyzacji nad nacjonalizacją. Rozumiem racje stojące za „repolonizacją” Banku Pekao SA: ileż tam posad, bonusów dla PiSiewiczów „dobrej zmiany”! Ale nie rozumiem uporu, z jakim państwo rzuciło się do odzyskiwania kolejek linowych i przepłacenia za nie sum wyższych niż Kasprowy. Do dzisiaj utajnionych, zapewne ze wstydu za niegospodarność. A może kryje się za tym kolejna z afer PiS? Dziwne, że opozycja nie drąży tego tematu. Życzyłbym sobie opozycji bardziej totalnie totalnej.

Czytaj także:

2017.01.21 Dlaczego nie inwestuję w spółki z udziałem Skarbu Państwa?

2016.12.10 A teraz sprywatyzujcie Bank Pekao SA przez giełdę!

2016.09.24 Jak Krzysztof Tchórzewski psuje spółki, rynek i państwo

 

 

 

Kiedy papiery były wartościowe… [2011]

Leszek Koziorowski, Akcje notowane na warszawskiej giełdzie do 1939 roku, Warszawa 2010, s. 198.
W roku uroczystych obchodów XX-lecia Giełdy Papierów Wartościowych warto przypomnieć jej prahistorię. Sięga ona czasów Księstwa Warszawskiego. 12 kwietnia 1817 r. powołano Giełdę Kupiecką w Warszawie. Rozpoczęła ona działalność 12 maja 1817 r., kiedy ustalono, że jej posiedzenia odbywają się codziennie od 12 do 13, kursy weksli ustala się w poniedziałki i czwartki, zaś kursy towarów w środy. Pierwszy papier wartościowy, list zastawny świeżo powstałego Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie, został odnotowany w cedule giełdowej 23 października 1826, natomiast akcje weszły szerzej do obrotu pod koniec XIX wieku.

Pierwsze akcje wprowadzono na cedułę (ponieważ w rzeczywistości nie handlowano nimi) w kwietniu 1840 r. Były to papiery „na koley żelazną na Wiedeń”. Wykreślono je z ceduły w 1844 r., pojawiły się na niej ponownie w 1859 r., obracano nimi do 1912 r. Rozwój giełdy nastąpił w okresie po powstaniu styczniowym, w dobie pracy organicznej, twórczego pozytywizmu. Gospodarka rozwijała się, budowano linie kolejowe, zakładano banki (Bank Handlowy w Warszawie SA tytularnie działa do dzisiaj). 24 października 1872 r. doszło do reformy instytucji, zwanej odtąd Giełdą Warszawską i przybierającej charakter izby gospodarczej ziem zaboru rosyjskiego. Pierwszym prezesem Komitetu Giełdowego Warszawskiego został Leopold Kronenberg, jedyny z finansistów tamtych czasów zachowany w powszechnej pamięci. Na parkiecie pojawiły się akcje kolejowe i bankowe, a także przemysłowe (cukrownie, zakłady metalowe i górnicze, fabryki włókiennicze i inne). Prócz spółek krajowych, tu działających i kontrolowanych przez tutejszy kapitał, w Warszawie notowano także akcje ważnych spółek rosyjskich.

Giełda rozwijała się do wybuchu I wojny światowej. Służyła spółkom do pozyskiwania kapitału, niekiedy w znacznych kwotach. Samorzutnie pojawiły się prospekty emisyjne. Pierwszym był mieszczący się na jednej stronie dokument Towarzystwa Akcyjnego Fabryki Mebli Giętych „Wojciechów” (17 listopada 1894 r.) Po wybuchu wojny notowania zawieszono; wznowiono je w 1921 r. Obroty rosły do roku 1923, Wielki Kryzys doprowadził do wycofania z obrotu licznych spółek, giełda przechodziła zmienne losy, aż nadszedł wrzesień 1939 r.

Legenda o rozwijającym się przez ponad stulecie warszawskim rynku giełdowym jest może piękna, ale nieprawdziwa. Był to prowincjonalny parkiet – hen!, na obrzeżach Europy; bliżej mu było do klepiska. Omawiane dzieło zawiera mnóstwo interesujących danych, rzuca jasne światło na przeszłość naszego rynku, ale też mimochodem ujawnia ważną rzecz: prawdziwy rynek kapitałowy mamy dopiero dzisiaj! Podczas wojny archiwum giełdy spłonęło, po wojnie długo nikt nie podejmował starań ku odtworzeniu jej historii, aż dokonał tego pasjonat, acz nie amator, mec. Leszek Koziorowski, autor wydanego niedawno imponującego albumu „Akcje notowane na warszawskiej giełdzie do 1939 roku”. Pasjonat, bo wybitny znawca i kolekcjoner historycznych papierów wartościowych, prezes Stowarzyszenia Kolekcjonerów Historycznych Papierów Wartościowych (www.historycznepapiery.pl). Nie amator, bo znany i ceniony prawnik, autorytet w dziedzinie prawa rynku kapitałowego i papierów wartościowych. Opracowanie albumu wymagało wielkiej wiedzy, mnóstwa czasu, a także szaleństwa (na temat zaangażowanej w przedsięwzięcie dawki tego ostatniego nie wypowiadam się, bo rzecz przekracza granice mojej wyobraźni). Dzięki wysiłkom Autora udało się zrekonstruować najważniejsze fakty i daty z dziejów rodzimego rynku papierów wartościowych. Pozycję otwiera zwięzły wstęp, z którego zaczerpnąłem kilka przytoczonych wyżej ciekawostek. Dużą wartość ma katalog z nazwami i latami notowań na warszawskiej giełdzie wszystkich spółek, które przewinęły się przez nią do 1939 r. Najważniejszą częścią albumu są reprodukcje wybranych akcji (towarzyszą im arcyciekawe noty o emitentach). Młodszej generacji Czytelników warto może w tym miejscu przypomnieć, że akcje nie były jeszcze zdematerializowane, miały realną postać papierową, a ich grzbiety – nierzadko projektowane przez wybitnych artystów – bywały pełnymi dziełami sztuki.

Album jest, niejako przy okazji, wartościowym przyczynkiem do dziejów grafiki użytkowej na ziemiach polskich. Ale przede wszystkim – cennym źródłem historii rodzimego rynku. Współcześnie, w epoce obrotu zdematerializowanego, często nie pamiętamy, że papier wartościowy niegdyś naprawdę bywał papierem, a nierzadko wartościowym był podwójnie: nie tylko projekty akcji wychodziły z pracowni uznanych artystów, także towarzysze sztuki drukarskiej potrafili stawać na wysokości zadania. Akcje na okaziciela można było okazać. O spółkach jednoosobowych nikt nie słyszał. Arką Przymierza między dawnymi i nowymi laty jest Bank Handlowy w Warszawie SA, notowany na warszawskiej giełdzie w latach 1870-1939 i ponownie od roku 1997. Album zawiera reprodukcję jego akcji XVI emisji z 1936 r., graficzne mniej efektownej od akcji z XIX w., najczęściej dwujęzycznych, niekiedy prócz rosyjskiego i polskiego zawierających także tekst w języku niemieckim. Po odzyskaniu niepodległości rosyjski zniknął z grzbietów akcji, niekiedy pojawiał się natomiast język francuski (i/lub angielski). Reprodukcje dowodzą, jak intensywnie akcje żyły, opieczętowywane stemplami wykonania praw poboru kolejnych emisji. Widujemy na nich także pieczątki o treści smutnej: „ZAREJESTROWANO na zasadzie dekretu z dn. 3/II 1947 (Dz. U. R. P. Nr 22 poz. 88)”. Nic z tej rejestracji nie wynikło…

Album jest dwujęzyczny, cały tekst został zamieszczony także w tłumaczeniu na angielski. Nasz rynek księgarski przeżywa niespotykany dotąd kryzys, handluje się najchętniej głupotami, więc zainteresowanym podaję do wiadomości, że opus Leszka Koziorowskiego mogą nabyć w internecie (np. pod adresem www.domel103.pl, www.wcn.pl oraz za pośrednictwem Allegro), w Warszawskim Centrum Numizmatycznym przy ul. Hożej, a także w niektórych salonach Empik.

Tekst został ogłoszony w nr 1/25/2011 kwartalnika Przegląd Corporate Governance

Praktyczny przewodnik [2009]

Praca zbiorowa ekspertów BDO: Droga na giełdę. Jak przygotować spółkę do emisji publicznej. Wydawnictwo Difin 2008. S. 544.

Książka omawia polski rynek kapitałowy, konsekwencje decyzji o wprowadzeniu spółki na giełdę, wymagania, obowiązki i koszty związane z obecnością na parkiecie (w tym prawa i obowiązki akcjonariuszy spółki publicznej), drogę na giełdę – krok po kroku, postępowanie spółki po upublicznieniu, alternatywny system obrotu (ASO) – rynek New Connect, opcje menedżerskie, spółki zagraniczne notowane na GPW w Warszawie, wreszcie – zawieszenie obrotu papierami wartościowymi emitenta oraz wykluczenie akcji spółki z obrotu giełdowego.

Przewodnik jest bogato udokumentowany licznymi studiami lub omówieniami przypadków z praktyki. Prezentacji raportów okresowych towarzyszą przykłady omawiające zawartość raportu kwartalnego Dom Development (I kwartał 2007), półrocznego TVN (I półrocze 2006) i rocznego Comarchu (2006). Omówieniu obowiązków spółek i ich akcjonariuszy towarzyszą przykłady kar nakładanych przez KNF. Wywód na temat informacji poufnych, ich definicji i zakazu wykorzystywania został zilustrowany przykładem, jak Agora przeciwdziała wykorzystywaniu informacji poufnych.

Najobszerniejszy (s. 207-303) podrozdział „Jak napisać prospekt emisyjny” zawiera liczne przykłady: prezentacja wybranych danych finansowych LC Corp, opis historycznych oraz bieżących inwestycji J.W. Construction Holding, przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej Petrolinvestu, opis zasobów kapitałowych Dom Development, opis strategii badawczo-rozwojowej oraz patentów i licencji posiadanych przez HTL-Strefa, opis strategii badawczo-rozwojowej Makarony Polskie za okres objęty historycznymi informacjami finansowymi oraz informacje w prospekcie dotyczące patentów i licencji posiadanych przez spółkę, informacje o tendencjach zamieszczone w prospekcie emisyjnym przez PolRest, prognoza wyników zamieszczona w prospekcie emisyjnym przez Makrum, konflikt interesów w przypadku Budvaru Centrum, przypadek Rainbow Tours – przedłużenie terminu oferty publicznej z powodu dużej ilości tanich akcji w ramach programu menedżerskiego, przykłady oświadczeń o kapitale obrotowym J.W. Construction Holding i Emperia Holding, oświadczenie o kapitalizacji i zadłużeniu eCardu, kapitał własny i zadłużenie Cinema City International N.V., przykłady Makrum, LC Corp, Petrolinvestu, Astarty Holding N.V. i Budvaru Centrum jako spółek o złożonej historii finansowej (ta ostatnia występuje także jako obszernie omówiony przykład przeglądu sytuacji operacyjnej i finansowej spółek), przykład Europejskiego Funduszu Hipotecznego wychodzącego z akcji Żurawi Wieżowych przed upływem okresu obowiązywania deklaracji o lock-up.

Omawiając postępowanie prospektowe przed KNF, Autorzy przytaczają przypadki Atlantisu, Fonu, Internet Group, ES System i Arcusa. Temat raportu analitycznego sporządzonego przez analityków finansowych na temat spółki zmierzającej na giełdę udokumentowany został przykładami IPO Graala i Polmosu Białystok. Prawa do akcji to przypadek wpadki Sfinksa, a wypełnianie obowiązków informacyjnych i polityka informacyjna spółki to „przypadek Biotonu – drastyczny spadek kursu akcji po publikacji gorszych od przewidywań wyników finansowych”. Fragment dotyczący pozyskiwania kapitału po debiucie na giełdzie zilustrowany został przykładem Krakchemii: „Czy można zadebiutować na giełdzie 2 razy?”.

W rozdziale o opcjach menedżerskich znajdziemy case studies Eurocashu, Kęt, Polish Energy Partners (PEP), MCI Management i Polimexu Mostostalu. W rozdziale na temat notowanych na GPW spółek zagranicznych omówiono przykłady ACE – Automotive Components Europe, Immoeast AG, Astarty Holding i Cinema City International. Na koniec, rozdział o zawieszeniu i wykluczeniu spółki z obrotu przynosi przykłady Elektrimu, Dębicy (jeszcze nie doszło do zawieszenia notowań ani wycofania spółki z obrotu), Elektromontażu Export, JC Auto (fuzja z Inter Cars) i Pratermu (możliwe wycofanie w związku z ograniczoną płynnością na giełdzie).

Sporządziłem powyższy spis casusów (tuszę, że kompletny), by wskazać, jak bogato udokumentowane są poszczególne partie przewodnika. Chociaż jest on dziełem zbiorowym (Autorzy nie zostali ani przypisani do napisanych przez siebie rozdziałów, ani nawet ujawnieni), praca jest zwarta: czytelnik nie odnosi wrażenia, iżby miał do czynienia ze składanką. Ryzyko Autorów (i czytelników) polega na tym, że niektóre partie wywodu szybko tracą aktualność w związku ze zmianami regulacji. Niebawem po ogłoszeniu przewodnika weszło w życie (15 marca 2009 r.) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebedącego państwem członkowskim, zastępujące rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Jak trudno zresztą nadążyć za zmianami stanu prawnego niech świadczy, że najnowsze rozporządzenie wymaga nowelizacji w związku z wejściem w życie z dniem 3 sierpnia 2009 r. niektórych przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

W omawianej książce dotkliwie brakuje indeksu rzeczowego. Wprawdzie spis i kompozycja treści są szczegółowe, dobrze ułożone, lecz za indeksem przemawia mnogość i użytych w tekście terminów, i przytoczonych casusów. Trudno uwierzyć, by tak wnikliwa i obszerna praca powstała na podstawie tak skromnej bibliografii, wykazującej raptem kilka książek i dwadzieścia kilka artykułów, wyłącznie z prasy codziennej. Są też błędy. Autorzy piszą o „wirtualnym” walnym zgromadzeniu, co jest nieporozumieniem. Walne zgromadzenie (nie WZ Akcjonariuszy, to pomyłka) nie może odbywać się w przestrzeni wirtualnej. W konkretnym, ściśle oznaczonym miejscu, otwartym dla akcjonariuszy rejestrujących się na zgromadzeniu, musi przebywać przynajmniej przewodniczący WZ i notariusz protokołujący uchwały, a nadto – postuluję! – członkowie zarządu i rady nadzorczej. Natomiast akcjonariusze fizycznie nieobecni w tym miejscu mogliby uczestniczyć w WZ za pośrednictwem internetu (z małej litery, bo też po co z dużej?). Poprawnie byłoby więc pisać o „elektronicznym” lub „internetowym” walnym zgromadzeniu (np. s. 439).

W polskich usiłowaniach ku opracowaniu dobrych praktyk spółek publicznych uczestniczyłem od początku, ale dopiero teraz dowiaduję się, jakoby „w 1998 roku Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie … wyszła z inicjatywą opracowania zasad ładu korporacyjnego do (? – asn) spółek, których akcje notowane są na giełdzie”. Komitety audytu zostały wprowadzone już przez Dobre praktyki 2005 (zasada 28), nie dopiero przez Dobre praktyki 2008 (s. 441). Lecz to w istocie drobiazgi. Książka kosztuje (aż) 150 zł. Trudno – powinien ją mieć każdy praktyk rynku kapitałowego.

Notatka ukazała się w nr 1/17/2009 kwartalnika Przegląc Corporate Governance.

Miejsce, gdzie się krzyczy [2003]

Wysokie płace menedżerów wymagają przyzwolenia akcjonariuszy. A co z przyzwoleniem społeczeństwa?

W jednym z filmów Woody Allen wyznaje, że jego ulubiona liczba to „dużo”. Podobne upodobania ma wielu menedżerów. Nie chodzi o zyski spółek, którymi zarządzają, a o płace, jakie pobierają. Zyski są takie sobie, o ile w ogóle są, za to płace rosną bez umiaru. Menedżerowie zarabiają dużo. Zdaniem wielu – skandalicznie dużo. Wysokość ich wynagrodzeń tylko pozornie jest sprawą między nimi a akcjonariatem. Tylko pozornie akcjonariat spółki może dysponować jej pieniędzmi, jak tylko mu się podoba. Na spółce ciąży bowiem odpowiedzialność wobec społeczeństwa, a społeczeństwo jest bardzo wrażliwe w kwestii płac menedżerów. Czy jednak można zmieścić je w ludowych kanonach sprawiedliwości, słuszności i prawości? Jest to co najmniej wątpliwe.

Przykładem jest przypadek Richarda Grasso, szefa nowojorskiej giełdy, który ustąpił w niesławie, kiedy ujawniono, że jego tegoroczne zarobki zamkną się kwotą ok. 140 milionów dolarów. Szeroko cytowana jest wypowiedź skarbnika Kalifornii, jakoby płaca Grasso była niegodziwie zawyżona, skoro przeciętny Amerykanin musiałby pracować na nią przez 5200 lat po 40 godzin tygodniowo. Jest to przykład skrajnej demagogii. Mniejsza, że gdyby skarbnik Kalifornii zapoznał się wnikliwie z sytuacją finansową jego własnego stanu, zapewne odeszłaby go ochota na komentowanie czegokolwiek. Mniejsza, że prezes nowojorskiej giełdy zapewne pracuje więcej, niż 40 godzin tygodniowo. Chodzi o to, że porównywanie zarobków prezesa giełdy, aczkolwiek nadmiernie wysokich, ze stawką godzinową przeciętnego Amerykanina nie ma żadnego sensu. Przeciętny Amerykanin nie zostanie prezesem giełdy. To jest praca dla osób nieprzeciętnych.

Skandal wcale nie polega na tym, że szef najważniejszej giełdy świata zarabia wielekroć więcej od przeciętnego Amerykanina. Rozpiętość między płacami pracowników i szefów wciąż rośnie. W roku 1980 prezes spółki przeciętnie zarabiał 40 razy więcej od swoich pracowników. Dzisiaj mnożnik wynosi 400. W przypadku największych spółek bywa on znacznie wyższy. Budzi to kontrowersje, często nie w spółce, ale wokół niej. Społeczeństwo niepokoi się spiralą plutokracji: rosnąca władza prezesów kreuje ich bogactwo, zaś bogactwo umacnia ich władzę, wyzwala ją spod nadzoru.

Skandal polega na tym, że wynagrodzenia menedżerów bywają ustalane przez ludzi od nich zależnych. Grasso miał znaczny wpływ na skład komisji do spraw wynagrodzeń, która w bieżącym roku przyznała mu aż 188 milionów dolarów. Zapewne prezes uznał, że przeciągnięto strunę, skoro sam zrezygnował z 48 milionów. Lecz jakże zwyrodniała jest sytuacja, w której prezes spółki decyduje o składzie rady nadzorczej, przed którą w założeniu odpowiada! Na całym świecie giełdy stawiają notowanym na nich spółkom wysokie, coraz wyższe wymagania dotyczące corporate governance. Zarazem same giełdy nie są matecznikami porządku korporacyjnego. Giełdy stanowczo domagają się, by w radach nadzorczych spółek przybywało członków niezależnych i rosło ich znaczenie. Lecz rady nadzorcze giełd niekoniecznie dają dobry przykład.

Cały współczesny świat zmierza w stronę corporate governance, ale nie wszystkie rynki zmierzają w tym samym tempie, ani nie wszystkie zmierzają do tego samego celu. Nie ukształtował się jeszcze powszechny standard w kwestii ujawniania wynagrodzeń menedżerów. Niektóre rynki przyjęły zasadę, że ujawniać trzeba jak najwięcej, z kwotami i szczegółami. Gdzieniegdzie stoi się na stanowisku, iż wystarczy ujawnić wysokość łącznych zarobków zarządu, a także rady nadzorczej; jest to praktyka minimalistyczna, na dłuższą metę nie do utrzymania. Zapewne najważniejsze byłoby odsłonięcie mechanizmów ustalania wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej, ale nie wszystkie spółki dopracowały się już mechanizmów na tyle przemyślanych i dojrzałych, by gotowe były je odsłaniać.

Spółkom powinny przyjść z pomocą giełdy. Stara francuska definicja głosi, iż giełda jest miejscem, gdzie się krzyczy. Wprawdzie większość giełd przeszła na system handlu elektronicznego, ale na NYSE wciąż zawiera się transakcje metodą „open–outcry”, czyli „na krzyk”. Dzisiaj technika pozwala na handlowanie po cichu. Krzyczeć należy w sytuacjach, kiedy na rynku dzieje się niedobrze, gdy naruszane są kanony corporate governance, co bardzo często prowadzi do pokrzywdzenia akcjonariusza. Współczesne giełdy oferują parkiet, na którym można mieszać papierami, ale nie oferują swoim rynkom ani dobrego przykładu, ani autorytetu.

Nowy, tymczasowy prezes NYSE zarobi na tej posadzie jeden dolar rocznie. Nie jest to przykład wart polecenia spółkom jako wzór do naśladowania. Muszą one same wypracować zasady wynagradzania swoich zarządów i rad nadzorczych. Nie wystarczy znaleźć dla tych zasad aprobatę w gronie akcjonariuszy. Trzeba także szukać aprobaty społeczeństwa. Wcale nie będzie to łatwe.

Artykuł został ogłoszony 6 października 2003 r. w tygodniku Gazeta Bankowa. Wytłuszczenia współczesne.