Archiwa tagu: wiek członków RN

Efekt Benedykta?

„Czyń, co ci lata doradzają, z wdziękiem wyrzekając się spraw młodości” – głosi Dezyderata śpiewana w krakowskiej Piwnicy pod Baranami na zakończenie każdego spektaklu. Wielce roztropna to rada, ale trudna do wcielenia w życie. Przecież nie chodzi jedynie o słodkie sprawy młodości, skoro reguluje je biologia; chodzi o wiek dojrzały niepostrzeżenie przechodzący w starość. A skoro z biegiem lat coraz trudniej wywiązywać się z rozlicznych obowiązków, nieuchronnie nabiera znaczenia wiek członków rady nadzorczej.

Z wiekiem przybywa życiowej mądrości, rozwagi, doświadczenia. Za to ubywa energii, wiary w możliwość rozwiązania problemów, gotowości do podejmowania radykalnych kroków. W obliczu potrzeby pilnego podjęcia takich kroków papież Benedykt XVI miał dość odwagi, by złożyć swój urząd. Dzisiaj niektórzy stawiają go za wzór godny naśladowania przez członków rad nadzorczych.

Polskie prawo nie określa maksymalnego wieku członków rad nadzorczych. Nie dotykają tej kwestii polskie dobre praktyki. Na innych rynkach bywa rozmaicie. Ustanawiane bywają pułapy wieku członków rad nadzorczych spółek publicznych. Przybierają one różne formy: przepisów prawa, postanowień statutów, niepisanych zasad polityki korporacyjnej lub wymogów stawianych notowanym spółkom przez giełdy (listing rules). Wprawdzie nadzorujący są traktowani łagodniej niż zarządzający, wprawdzie w niektórych krajach pułap wieku bywa podnoszony lub zgoła znoszony, lecz często przyjmuje się, że członek rady nadzorczej (rady dyrektorów) nie powinien w chwili wyboru, lub reelekcji, przekroczyć wieku w przedziale 70 – 72 lat. Dopuszczane są wyjątki, jeżeli akcjonariusze zostali przed głosowaniem uświadomieni w kwestii wieku kandydata.

Jestem przeciwnikiem sztywnych regulacji w tej materii. Powodów jest kilka. Po pierwsze, nie należy regulować spraw, które nie wymagają regulacji, wszak w tym przypadku chodzi o ludzi, nie o spółkę. Po drugie, gospodarki już są dotkliwie przeregulowane. Mnożenie kolejnych przepisów, ingerowanie w coraz nowe zakamarki rynku, przynosi więcej szkody niż pożytku. Po trzecie, mam 70 lat i nie przebieram się jeszcze do trumny. Po czwarte, znam stetryczałych pięćdziesięcioparolatków i żwawych, sprawnych umysłowo dziewięćdziesięciolatków. Warren Buffet dawno przekroczył osiemdziesiątkę, jego najbliższy współpracownik Charles Munger jest jeszcze starszy.

Z kwestią wieku członków rad nadzorczych pośrednio wiąże się pytanie o dopuszczalny czas piastowania mandatu w radzie (ang. tenure). Można przyjąć, że siedemdziesięciolatek prędzej zostanie wybrany na kolejną kadencję w radzie, niż na pierwszą. Otóż i w tej sprawie ani nie ma sztywnych regulacji, ani nie zachodzi potrzeba ich uchwalania. Łatwiej wypracować czytelny mechanizm sukcesji władztwa w zarządzie spółki, niż w radzie nadzorczej, gdzie zmiany często dyktowane są nie względami merytorycznymi, lecz przeobrażeniami w łonie akcjonariatu.

Rezygnacja (abdykacja?) Benedykta XVI daje impuls do przemyśleń nad sprawnością starszych członków rad nadzorczych. Ich sytuacja jest łatwiejsza, bo w organie kolegialnym można schronić się za plecami bardziej pracowitych lub mądrzejszych kolegów. Niech będą to przemyślenia indywidualne, tak piastunów spółek, jak akcjonariuszy. Nie spodziewam się żadnych regulacji w tej materii, tak daleko chyba nie posuną się nawet biurokraci z Komisji Europejskiej. Spodziewam się jednak dyskusji. W pierwszym tegorocznym numerze Przeglądu Corporate Governance – w bardzo ciekawej rubryce o wydarzeniach w świecie – omówiony został apel kanadyjskiego etyka biznesu do członków rad dyrektorów płci męskiej, rasy białej, dojrzałych wiekiem i o długim stażu w radzie, by ustępowali z funkcji czyniąc miejsce kandydatom bardziej różnorodnym. Idąc tym tokiem rozumowania należy jeszcze wyznaczyć kwoty dopuszczalnego udziału takich osobników w radzie. Byłaby to kolejna już próba krępowania gospodarki kajdanami poprawności politycznej.

Muszę podkreślić, że nie jestem i nie byłem zwolennikiem rad geriatrycznych, złożonych ze staruszków zasłużonych w przeszłości dla spółki lub jej akcjonariuszy. Już przed laty głosiłem chwałę rad wielopokoleniowych, w których doświadczenia nabyte w innych warunkach ustrojowych ustępują współczesnemu wykształceniu.

Na koniec wyjaśnienie: zwrócono mi uwagę na zdanie w ogłoszonym tu 17 stycznia 2013 r. tekście p.t. Rada w przeciągu: „W Wielkiej Brytanii przyjęto, że w zasadzie nie wybiera się do rady dyrektorów osoby w wieku 70 lub więcej lat, chociaż akcjonariusze mogą postąpić inaczej, jeżeli zostali wyraźnie powiadomieni o wieku kandydata (i jego przymiotach).” Owszem, obowiązującą niegdyś regulację w tym przedmiocie uchylono przy okazji wielkiej reformy prawa spółek w 2006 r., ale wiele spółek kieruje się nią nadal, dobrowolnie.

Czytaj także: 2000.09.04 Oda do młodości

Oda do młodości [2000]

Między zarządem a radą nadzorczą chętnie ustawiłbym znak drogowy ‘jeden kierunek ruchu’. Dozwolony byłby przepływ kadr z zarządu do rady nadzorczej, zaś ruch pod prąd jedynie wyjątkowo, w sytuacji awaryjnej, kiedy rada pędzi do pożaru wozem bojowym straży. Na sygnale.

Przenikanie z zarządu do rady często wzbogaca spółkę, przydaje jej wartości. Ruch kadrowy z rady do zarządu zawsze będzie budzić wątpliwości, czy aby nie dlatego rada wyśrubowała wynagrodzenia zarządu, bądź dokonała w nim czystek, by wepchnąć do zarządu kogoś z własnego grona. Takie desanty z rady do zarządu były przed laty ćwiczone w kilku poważnych bankach. Nie powiodły się (cele leżały o jeden most za daleko), ale narobiły zamieszania.

Ostatnio w kilku dużych polskich spółkach doszło do zmiany prezesa zarządu. Możemy nawet mówić o zmianie pokoleniowej. Znani menedżerowie, niekiedy twórcy spółek, autorzy ich sukcesów, odchodzą ze stanowisk w obliczu trudnych wyzwań stojących przed ich firmami. Odchodzą nie bez zachęty ze strony zagranicznych inwestorów, którzy niedawno objęli większościowe pakiety ich spółek. Często czeka na nich miejsce w radzie. Tam jeszcze długo mogą służyć spółce doświadczeniem, znajomością branży, wiedzą fachową, obyciem w realiach gospodarki. Tam jeszcze długo mogą pomnażać wartość spółki. Miejsce w radzie nie jest w tym wypadku nagrodą za zasługi. Świadczy o tym, że nie każdy prezes po opuszczeniu zarządu wchodzi do rady nadzorczej. Każdorazowo decydują o tym indywidualne przymioty odwołanego prezesa. Przy tym zmienia się przeciętny wiek członków rad nadzorczych.

Oprócz prezesów, nie wszystkich, ale najbardziej przydatnych w obliczu trudnych wyzwań naszych czasów, do rad nadzorczych tłumnie wchodzi młodzież. Opowiadał mi wysłużony kapitan wielkiego przemysłu, jak brał udział w walnym zgromadzeniu. Obok niego siedział młody człowiek. „Myślałem, panie tego, że chłoptaś przez pomyłkę zabłąkał się do sali obrad, bo przyszedł kupić sobie kartę Euro < 26, a on wszedł do rady nadzorczej!” Z głosu weterana przebijał żal. Wszak w powszechnej wyobraźni nadzór jest przytułkiem dla starszego pokolenia. Lecz czasy zmieniły się, wobec czego potaniało doświadczenie, zdobyte w innych realiach, natomiast podrożało świeżo uzyskane wykształcenie.

Posłużę się garścią przykładów z ostatnich dni i tygodni (lista nie jest kompletna). Do rady małej spółki telekomunikacyjnej wszedł 28-latek, absolwent jednego z najlepszych wydziałów prawa i administracji, z licencją maklera i podyplomowymi studiami MBA. W wyniku wyboru przez grupę do rady spółki zdominowanej przez silnego światowego inwestora wszedł, z bardzo odpowiedzialnym zadaniem przeniknięcia firmowych sekretów, 30-letni absolwent SGH z kilkuletnią praktyką w finansach londyńskiej City, zarazem członek zarządu poważnej instytucji finansowej. W radzie nadzorczej agencji spedycyjnej (a wcześniej w radzie firmy produkcyjnej) zasiadła 23-letnia studentka. Wprawdzie z nazwiska można dedukować rodzinne powiązania z poważnym inwestorem, ale po stronie własnych dokonań może się ona wykazać licencjatem na Uniwersytecie York i studiami socjologicznymi na prestiżowym Uniwersytecie Środkowo-Europejskim. O rok starszy jest członek rady nadzorczej jednego z NFI, student V roku prywatnej szkoły biznesu, analityk papierów wartościowych w aspirującym do ścisłej czołówki towarzystwie funduszy inwestycyjnych. Do rady spółki notowanej na CTO wybrano 25-latka, członka zarządu spółki niepublicznej. W radzie spółki publicznej wywodzącej się z programu NFI pracuje jego rówieśnik, absolwent John Hopkins University, dyrektor inwestycyjny w firmie zarządzającej, z dużym doświadczeniem z innych rad. Przewodniczącym jest niewiele starszy absolwent zarządzania i studiów podyplomowych, w tym MBA, który już przewodniczył radom nadzorczym pięciu spółek. Wreszcie do rady spółki leasingowej wszedł niedawno 29-letni doktor ekonomii, absolwent SGH, z dorobkiem zawodowym w poważnych bankach.

Wraz z wysłużonymi kapitanami wielkiego przemysłu odpływa na złom kanon rad nadzorczych komponowanych z byłych menedżerów. Współczesne rady nadzorcze są wielopokoleniowe, wzbogacone kwalifikacjami osób nowocześnie wykształconych i kształcących się nadal, ale przy tym czynnych zawodowo. Jest to zjawisko bardzo pożyteczne, lecz rodzi niebezpieczeństwo, że młodzi, sprawni, zdolni członkowie rad nadzorczych mogą kierować swoje aspiracje ku miejscom w zarządach spółek. Dlatego chciałbym postawić przed nimi od strony zarządu znak ‘zakaz wjazdu’, korespondujący ze wspomnianym wcześniej znakiem ‘jeden kierunek ruchu’. Nie dotyczyłby on członków rady oddelegowanych do czasowego wykonywania czynności członków zarządu, lecz to już inna historia.

 

Artykuł został ogłoszony 4 września 2000 r. w Magazynie Finansowym dziennika Prawo i Gospodarka. Zobacz także: 2013.03.25 Efekt Benedykta?