Archiwa

Podręcznik Dobrych praktyk 2016 na stronie GPW

Giełda Papierów Wartościowych udostępniła podręcznik Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2016. Praktyki, uchwalone przez Radę Giełdy 13 października 2015 r., weszły w życie już 1 stycznia 2016 r., dając spółkom niewiele czasu na przygotowanie się do ich stosowania (a mnie na napisania podręcznika). O ukończeniu  podręcznika informowałem na Twitterze 31 grudnia. Należało jeszcze podjąć niezbędne czynności redakcyjne (w tym korektę) i edytorskie. Ogromną pomoc w pracach nad tekstem okazywała mi dyr. Agnieszka Gontarek z GPW (dziękuję!), niemniej za wszelkie niedoskonałości dzieła to ja ponoszę odpowiedzialność, z pokorą przyjmę krytykę i postaram się uwzględnić nadesłane tu uwagi w ewentualnych kolejnych wydaniach.

O Dobrych praktykach 2016 – praktycznie

Pracując nad podręcznikiem „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2016” co krok napotykałem na problemy, które sam współtworzyłem w komitecie redagującym dokument. Wiadomo: wielbłąd to koń zaprojektowany przez komitet. Lecz wielbłąd ma wiele zalet. Jest silny, wytrzymały, posłuszny, niezawodny. Koń, jaki jest, każdy widzi; o wielbłądzie opowiem w Katowicach 14 stycznia na warsztacie o sztuce stosowania Dobrych praktyk 2016. Wspierać mnie będzie Piotr Rybicki, biegły rewident, znawca rynku kapitałowego i problemów notowanych na nim spółek. Zapraszamy!

…i Houston nie pomoże!

Załoga Apollo 13 nadała meldunek „Houston, mamy problem!” i otrzymała wsparcie. Spółki mają problemy z protokołowaniem zarządu i rady nadzorczej, lecz im nawet Houston nie pomoże, samemu trzeba umieć. Czasy teraz takie, że jeżeli spółce przytrafi się cokolwiek, albo nie, CBA gotowe zająć protokoły, a prokurator i sąd – badać dokumenty spółki z dociekliwością, jaką specjalna komisja do spraw wypadków lotniczych poświęca czarnej skrzynce z zapisem parametrów lotu.
Otóż warto uświadomić sobie: PROTOKÓŁ JEST CZARNĄ SKRZYNKĄ, a jego należyte sporządzenie wymaga znajomości sztuki protokołowania. Jej tajnikom poświęcę warsztat w Krakowie, 30 listopada b.r., w hotelu Andels (10:00 – 16:00). Przedstawione zostaną rzeczywiste przypadki. Do tradycji moich warsztatów o protokołach należą wypowiedzi uczestników „A u nas zawsze robi się to inaczej!”. I dyskusje, naprowadzające ich na to, gdzie tkwi błąd, i jak go unikać. Zapraszam! Szczegóły na stronie organizatora www.personalities.pl

Remember, remember the fifth of November!

Przywołuję datę z pamiętnej angielskiej rymowanki, by zasygnalizować ważne wydarzenie:
Tym razem nie Spisek Prochowy, lecz V Konferencja RADA NADZORCZA.
Nie 5 listopada 1605 roku, ale 410 lat później.
Nie piwnice londyńskiego parlamentu, lecz imponujące Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach.
I nie Guy Fawkes jest sprawcą, lecz PIOTR (Nadzór Korporacyjny) RYBICKI, jeden z liderów ruchu corporate governance.
Anonsuję konferencję jako jej uczestnik. Przedstawię wykład „Przewodniczący współczesnej rady nadzorczej”. ZAPRASZAM!