Webinaria

Co mają z sobą wspólnego wykład webinaryjny i minispódniczka? Jedno i drugie, acz krótkie, ma zmieścić istotę rzeczy. W obliczu COVID-19 zastąpiłem tradycyjne warsztaty o corporate governance zwięzłymi – treściwymi! – webinariami. Zainteresowanym udostępniam fragmenty nagrań:

1. Protokół zarządu i rady nadzorczej

2. Zadania biura zarządu w procesie wspierania rady nadzorczej

3. Głosowanie w spółce akcyjnej i spółce z o. o.

4. Błędy w statutach i regulaminach spółek publicznych

5. Wybór rady nadzorczej w drodze głosowania odrębnymi grupami

6. Przewodniczący rady nadzorczej

7. Rada nadzorcza poza posiedzeniem

8. Tajniki rady nadzorczej – trudne słowa i pojęcia

9. Walne zgromadzenie w czasach pandemii

10. Współpraca zarządu i rady nadzorczej w spółce publicznej

11. Współczesna rada nadzorcza na posiedzeniu

12. Techniki manipulowania radą nadzorczą